Aktuality


Koncert sboru Campanula z Gymnázia v Ohradní

Sbor sestavuje "živé obrazy", vztahující se ke Kristovu narození

Ve čtvrtek 15. 12. 2016 se od 19:00 hod. v kostele svaté Anežky na Spořilově uskutečnila vánoční akademie.
Vystoupili zde studenti primy a prvních ročníků a pěveckého sboru Campanula.
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude jako tradičně věnován Domu na půli cesty Maják v Michli, s nímž gymnázium dlouhodobě spolupracuje.Hosty přivítal a koncert zahájil bratr Jakub.


Sbor Campanula vedla Mgr Markéta Smetanová ze Spořilova.Živý obraz "Betlém". Klečící - zvířata ve stáji, ležící - Ježíšek, nad ním P. Maria a Josef a zvěstující andělé.Sbor Campanula zazpíval staré (latinské) koledy a posléze i české koledy, všem dobře známé.


Obecenstvo

Přestože bylo v sále dost chladno, byl kostel zcela zaplněn.
Pohled do sálu s obecenstvem.Pohled do sálu s obecenstvem.Pohled do sálu s obecenstvem.

 


[Na začátek stránky]