Praha: Spořilov: Aktuality


DUCHOVNÍ OBNOVA FARNOSTI
V pátek 15. února a v sobotu 16. února 2013 od 9:00 hod. v kostele sv. Anežky proběhla akce "Duchovní obnova farnosti", kterou vedly školské sestry sv. Františka spolu s františkány

Sobotní program:

  • 9.00 Ranní modlitba
  • 9.20 2. Promluva – My jsme zhřešili
  • 10.00 Adorace (tichá), sv. smíření, přímluvná modlitba, v přilehlém sálu občerstvení
  • 11.00 3. Promluva – Ježíš Kristus, Spasitel a Vykupitel
  • 11.40 Adorace (moderovaná)
  • 12.15 Mše svatá
  • 13.00 Oběd pro mladé
  • 13.45 Diskuze mládeže se sestrami OSF
[Na začátek stránky]