Program Noci kostelů 24. května 2019 u sv. Anežky na Spořilově.


 • 17:00 - 17:30 Žehnání zvířátek
  Svatý František podle legendy kázal lesní zvěři, svým kázáním napravil zlého vlka a zvířata nazýval bratry a sestrami. A naši františkáni budou žehnat domácím mazlíčkům, které ke kostelu převedete.
 • 18:00 - 19:00 Mše svatá
 • 19:00 - 9:45 Koncert
  Sopranistka Miroslava Časarová a Trombonetta Quartet ve složení Vít Kořínek, Petr Peremský, Lukáš Čermák a Jiří Břicháč.
 • 20:00 - 20:45 Prohlídka kostela
  Komentovaná prohlídka kostela. Provázejí Michaela Tučková a Vít Michalec.
 • 21:00 - 21:30 Koncert
  Na varhany hraje Pavel Čížek.
 • 22:00 - 22:30 Listy svaté Anežce
  Čtení z dopisů sv. Kláry sv. Anežce České za doprovodu hudby. Jana Franková (přednes) a David Pěruška (violoncello)
 • 23:00 - 23:45 Vokální skupina 10men
  Vystoupení mužské vokální skupiny 10men pod vedením uměleckého vedoucího Marka Rajnocha.
 • 23:50 - 00:00 Závěrečná modlitba

  Celovečerní program:

  Ve Spořilově kostel
  Výstava o historii kostela: fotografie a doprovodné texty. Výstava je instalována ve věži kostela.

  Rozhovor s knězem, modlitba
  Po celou noc bude možnost rozhovoru nebo společné modlitby s bratry františkány, možnost zanechat prosbu,za kterou se budou lidé modlit v závěru večera.

  Princezna a světice Anežka Česká
  Výstava z prací žáků ZUŠ Vadima Petrova na Spořilově, kteří se ve své tvorbě věnovali příběhu Anežky České. Naši patronku si připomínáme i s ohledem na 30. výročí jejího svatořečení.

  Charta 77
  Výstava prací žáků 9. ročníku ZŠ Jižní, která vznikla v rámci volitelné občanské výchovy. Je koncipována literárně a výtvarně. Smyslem je připomínka osudů těch, kteří se v čase komunistické nesvobody otevřeně postavili za mravně vyšší principy.


  Žehnání zvířátek

  Koncert pro soprán a kvartet pozounů


  Komentovaná prohlídka kostela
  Varhaní koncert Pavla Čížka  Listy sv. Kláry sv. Anežce  Vystoupení vokální skupiny 10MAN  Výstava "Historie kostela sv.Anežky" v chrámové věži

  Zpřístupněna vyhlídková plošina na věži chrámu

  Noční pohled z věže k západu

  Noční pohled z věže k severu

  Noční pohled z věže k východu