Praha: Spořilov: Aktuality

Noc kostelů na Spořilově 23. 5. 2014

Noc kostelů je akce, která se koná v křesťanských kostelích jednou za rok. Umožňuje široké veřejnosti nezávazné přiblížení se a setkání s křesťanstvím. V jejím rámci jsou zpřístupněny některé kostely různých křesťanských církví, ve kterých se zdarma konají koncerty, komentované prohlídky, workshopy či divadelní představení. Návštěvníci mají možnost nahlédnout do kostelních sakristií či klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na věže či sestoupit do starobylých krypt, prožít liturgii, nebo jen vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů.
Akce vznikla v roce 2001 v Německu a do České republiky se rozšířila z Rakouska. První ročník této akce se v České republice konal 29. května 2009, druhý 28. května 2010 a třetí 27. května 2011. V roce 2013 se poprvé k této akci připojil i kostel sv. Anežky na Spořilově. V pátek 23. 5. 2014 se tedy na Spořilově konala Noc kostelů podruhé.

Program u sv. Anežky na Spořilově 23. května 2014:


 • 17:00 - 17:45 Autorské čtení Zuzany Holasové
  Autorské čtení spisovatelky Zuzany Holasové, je určeno především jejím dětským čtenářům.
  Autorka populárních knížek pro děti jako je Popoupo aneb Podivuhodná pouť pouští, Jakub a radost, Strašidelné město či Kůň jménem Zázrak bude číst ze svých knížek
 • 18:00 - 19:00 Mše svatá
 • 19:15 - 19:45 Houslový koncert Hraje houslové duo Vlastimil Kobrle a Petr Zdvihal.
 • 19:45 - 20:00 Slovo recitace Lucie Žáčková
 • 20:00 - 20:55 Koncert Zpívá sopranistka Iva Ryzová a farní sbor kostela sv. Anežky České, řídí Markéta Štromerová. Na varhany doprovází Lenka Novotná. Mluvené slovo Lucie Žáčková.
 • 21:00 - 21:45 Komentovaná prohlídka Michaela Tučková, Vít Michalec
 • 22:00 - 22:30 Koncert Sopranistka Miroslava Časarová, na varhany doprovází Magda Šírková.
 • 23:15 - 23:35 Varhanní hudba Na varhany hraje Marek Rajnoch.
 • 23:40 - 23:55 Zpěvy z Taizé Vede Markéta Štromerová, přidat se mohou všichni.
 • 23:55 - 24:00 Závěrečná modlitba

Výstava o historii kostela. Součástí byly i kaligrafie a fotografie otce Řehoře Marečka:


Několik dalších záběrů z akce:
[Na začátek stránky]