Praha: Spořilov: Aktuality

Noc kostelů na Spořilově

Kostel sv. Anežky 24.5.2013

V pátek 24. května 2013 od 18:00 hod. se v kostele sv. Anežky poprvé konala tzv. "Noc kostelů"

Noc kostelů:


Noc kostelů je akce, která se koná v křesťanských kostelích jednou za rok. Umožňuje široké veřejnosti nezávazné přiblížení se a setkání s křesťanstvím. V jejím rámci jsou zpřístupněny některé kostely různých křesťanských církví, ve kterých se zdarma konají koncerty, komentované prohlídky, workshopy či divadelní představení. Návštěvníci mají možnost nahlédnout do kostelních sakristií či klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na věže či sestoupit do starobylých krypt, prožít liturgii, nebo jen vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů.
Akce vznikla v roce 2001 v Německu a do České republiky se rozšířila z Rakouska. První ročník této akce se v České republice konal 29. května 2009, druhý 28. května 2010 a třetí 27. května 2011. V roce 2013 se poprvé k této akci připojil i kostel sv. Anežky na Spořilově.

Program u sv. Anežky na Spořilově:


 • 18:00 Mše svatá a zahájení Noci kostelů
 • 19:15 Baborák ensemble (přednese skladby W. A. Mozarta, L. V. Bethovena a M. Boka)
   Radek Baborák - lesní roh
   Jan Musil - lesní roh
   V. Kobrle, M. Bačová, P. Brabcová - housle
   J. Šimon - viola
   H. Baboráková - violoncello

 • 20:00 Recitace - Libuše Šafránková
 • 20:30 Komentovaná prohlídka
 • 21:00 Varhanní koncert - Sylvie Georgieva
 • 21:30 Z dopisů sv. Kláry sv. Anežce
   Michaela Tučková
   Vítek Michalec
 • 22:00 Komentovaná prohlídka
 • 22:30 Koncert
   Iva Ryzová - soprán
   Václav Kapsa - příčná flétna
   Anna Kapsová - hoboj
   Martin Čížek - varhany
 • 23:30 Marek Rajnoch - varhany
 • 23:45 Zpěvy z Taizé
 • 24:00 Závěrečná modlitba a ukončení

Mše svatá:


Celebruje P. Jakub František Sadílek, OFM
Zahájení programu:


Program Noci kostelů zahájil P. Jakub František Sadílek, OFM

Hosty vítá Klára Konvalinová
Baborák ensemble:


Sehrávání před učinkováním


Umělecký přednes:


Recituje Libuše Šafránková

Komentovaná a volná prohlídka kostela:


Průvodce Vít Michalec zasvěceně seznamuje posluchače s historií kostelaDopisy sv. Kláry sv. Anežce - (úryvky čte Michaela Tučková):Požehnání
První list sv. Kláry
Druhý list sv. Kláry
Třetí list sv. Kláry
Čtvrtý list sv. Kláry

Překlad z latiny Jan Kapistrán Vyskočil, OFM (1886-1956)
Poznámka pro Spořilováky: Listy sv. Kláry přeložil také prof. Zdeněk Kalista ze Spořilova

Výstavy:


Výstava o životě a díle spořilovského faráře P. Cyrila Kadlece

Jeden z výstavních panelů, věnovaných historii kostela

Vyhlídka z věže:


Mimořádně byla otevřena i vyhlídková terasa na věži kostela

Ukončení:


Schodiště je osvětleno množstvím malých svíček[Na začátek stránky]