Aktuality

Antonín Náměstek [1913-2014]Antonín Náměstek (14.5.2013)


Fotka z mládí
Antonín Náměstek se narodil 16.5.1913 v Rovné, okres Pelhřimov jako třetí dítě v rodině sedláka.
Vyučil se strojním zámečníkem a potom absolvoval strojní průmyslovou školu v Košicích.
Vojnu si odsloužil na letišti ve Kbelích, kde působil jako letecký mechanik. Po vojně 1934 přešel do Prahy a tady byl zaměstnán v ČKD. Pracoval tam i během protektorátu. V Běchovicích se aktivně zúčastnil pražského povstání a mj. dostal vyznamenání a medaili ČSBS i od prezidenta Václava Havla (ČSBS = Český svaz bojovníků za svobodu).
Hned po válce v roce 1945 se oženil s o deset let mladší Miloslavou Malou (1923-2010), kterou nakonec o 4 roky přežil. Nejprve bydleli u rodičů ženy v Běchovicích, potom v Nuslích na ubytovně pro zaměstnance a nakonec asi od roku 1966 na Spořilově.
ČKD později vystřídal za kovotlačitelskou firmu F. Anýže, kde dělal zásobovače. Po válce, kdy byl velký nedostatek barevných kovů, to byla práce dosti složitá a vzpomíná, že bylo obtížné sehnat materiál i na kovovou rakev Klementa Gotwalda. Nicméně on to dokázal. V oboru pak byl znám jako člověk, který dokáže opatřit cokoliv.
Po odchodu do důchodu ještě třicet let pracoval u metra a ani ve svých sto letech nezahálel a roznášel tiskoviny.
Vzdělával se v rámci akademií pro seniory, soutěžil v různých společenských hrách, chodil na výlety a na procházky, trávil čas s vnoučaty a pravnoučaty.
Z Anýžovy dílny si odnesl i kovotlačitelskou a odlévací dovednost a tak se v jeho domácnosti setkáme s vlastnoručně zhotovenými lustry, ozdobnými kryty, rámy a pod.
Svou svěžest přikládal neustálé činnosti a odmítání zahálky. Pokud mu síly stačily, rád lidem pomáhal.
Zemřel 29. 10. 2014 v Praze ve věku 101 let.Antonín Náměstek doma (14.5.2013)

      Některá z vyznamenání za účast v odboji

[Na začátek stránky]