Spořilov: Aktuality

Vycházka do kostela sv. Anežky.

Pozvánka na vycházku

ing Zdeněk Řeřicha a prof. Lubomír Mlčoch

Vycházka byla zaměřena především na zakladatelské dílo Františka Noska, jehož pamětní deska je v předsíni kostela. Než se ujal slova prof. Mlčoch, seznámil stručně přítomné s dějinami kostela ing. Zdeněk Řeřicha.
Přítomna byla i dcera ak. mal. Solaříka, který obohatil kostel replikou Lorenzettiho fresky z chrámu sv. Františka z Assisi.


Anna Sochorová (Solaříkova dcera) a Zdeněk Řeřicha před křestní kaplí

[Na začátek stránky]