Spořilov: Aktuality

Mikuláš v kostele 7.12.2014
Adventní věnec

V neděli 7. prosince 2014 se v sále pod kostelem konalo dětské představení, znázorňující příchod Spasitele podle evangelií. Zároveň se přitom postupně zapalovaly adventní svíce.
Nakonec za dětmi přišel Mikuláš, který rozdal dárky.

Pohled do sálu 1

Pohled do sálu 2

Bratr Regalát přivítal hosty a zve učinkující na podium

Děti zaujímají svá místa
Děti pantomimicky předvádějí jednotlivé události spojené s narozením Spasitele

Diváci odměňují učinkující potleskem

Kytarista děti vyzývá, aby zpěvem přivolaly Mikuláše

A Mikuláš s anděly skutečně přišel (čerti do kostela nesmějí)

a dětem rozdal dárky

[Na začátek stránky]