Spořilov v televizi na ČT1 6.2.2016 ve 12:00 hod. v pořadu "Z METROPOLE"


Pořad "Z METROPOLE" je reportážní týdeník věnovaný hlavnímu městu. Praha v komunální problematice, ale také jako kulturní fenomén. Praha jako architektonický unikát, ale také milionové velkoměsto. Vše o dění v metropoli – služby, informace, doprava, pozvánky, postřehy, kritika i chvála. Odpovědný redaktor Petr Sojka.
Tentokrát byl mj. věnován zahradnímu městu "Spořilov". K problematice Spořilova se vyjadřovali jak rodáci tak i kunsthistorici.

Centrem veškerého spolkového a společenského dění na Spořilově byla odjakživa místní sokolovna. Ta žije i teď. Zdejší Sokol má nejvíc dětí z celé župy a navíc aktivní Věrnou gardu.


[Na začátek stránky]