Průvodce Praha: Spořilov: Dopravní stavby

  Stanice Roztyly linky metra C II.


  Stanice metra Roztyly ze střechy T-Mobile

Stanice je hloubená, mělce založená ve stavební jámě. Je dlouhá 268,7 m (včetně elektrotechnických instalací), 6 m hluboko. Nástupiště je velká hala o šířce 9,96 m a výšce 3,45 m, která je obložená přírodními keramickými tvarovkami a není podpíraná sloupy. Z nástupiště vede jedno pevné schodiště k jedinému vestibulu. Ten je povrchový, ze tří stran prosklený. Na povrchu je umožněn přestup na autobusovou dopravu, je zde zajištěna obsluha přilehlého sídliště a lesoparku. Výstavba stanice na konci 70. let minulého století si vyžádala náklady ve výši 166 milionů Kčs.

První stanice na úseku II.C za Kačerovem byla umístěna do nezastavěné plochy mezi Spořilovem a Horními Roztyly v blízkosti Michelského lesa a ulice 5. května (součásti severojižní magistrály). Stanice byla pojmenována "Primátora Vacka" podle Václava Vacka, českého pracovníka revolučního dělnického hnutí, právníka a novináře, revolučního primátora hl. m. Prahy v roce 1945 a voleného primátora hl. m. Prahy v letech 1946 - 1954, držitele Řádu republiky. Současný název stanice byl zvolen podle blízké čtvrti, která je dnes častěji označována jako Roztyly než jako Horní Roztyly, protože Dolní Roztyly už neexistují.

Stanice metra Roztyly je situována mezi Michelským lesem a dálnicí Praha – Brno na kraji sídliště Roztyly. Zprovozněna byla na II. úseku trasy C v roce 1980. Její původní název byl Primátora Vacka, v roce 1990 byla přejmenována na Roztyly. Hloubka nástupiště je 6 m pod povrchem. Stanice je hloubená, mělce založená v otevřené svahové jámě. Konstrukce tvoří železobetonový monolit nad nástupištěm zastropený předpjatými prefabrikovanými nosníky. Obklad stanice tvoří keramické glazované tvarovky, plasticky formované. Ze stanice vede jeden výstup pevným schodištěm do povrchového proskleného vestibulu. Ten je situován v blízkosti zastávek MHD a autobusového terminálu Roztyly. Počet provozně-služebních místností: 80 Obestavěný prostor: 56.080 m3. Stavební náklady: 166 mil. korun.

Projektant DP-Metroprojekt Praha
Architekt: Ak. soch. Vladimír Uhlíř Ing. arch. Daniela Marková-Dolejšová
Zeměpisné souřadnice 50°2'14,5” s. š., 14°28'40” v. d.


 [Na začátek stránky]