Spořilov v mediích

Jan Černý: Život na Spořilově se začíná vyvíjet

Vyřešený komunikační poměr na I. a II. sekci a jeho hotové části napomáhají již viditelně k tomu, že občanstvo není vázáno na pouhý okruh svých nejbližších sousedů, ale že odvažuje se ze svých domku a ulic také dále do širšího sousedství. Nemusí se brodit ]iž blátem. A to je to hlavní. Zvláště s uspokojením jest přijímána chodníková úprava, jež se právě provádí a úprava hlavního náměstí, kde se bude jednou soustřeďovat společenský život občanstva. Při původ ním projektu bylo to také tak myšleno a proto veškeré domky ústící do náměstí byly vybudovány jako domky obchodní. Bylo přihlíženo v tomto projektu ku pohodlí obecenstva, aby jdouc na náměstí ze vzdálených ulic, mohlo své potřeby v různých obchodech, jež v jeho okolí nejsou, uspokojit.
Prozatím ještě veškeré obchodní domky na náměstí zařízeny nejsou, ale většina již ano. Můžete zde koupiti ve vkusně zařízených obchodech stejně toaletní potřeby, jako látky. košile, kravaty, tak jako různé lahůdky, cukrovinky i dobrá vína v odborných obchodech.
Elegantně zařízené místností kavárenské, hostinské a vinárenské slouží k občerstvení a oddechu návštěvníků.
V ulicích opět jsou obchody potravinářské, sběrny prádla, dámské krejčové, obuvníci, pekařství atd. Není možno všechny obchody dnes jíž na Spořilově existující zde vyjmenovati, k tomu slouží insertní část tohoto listu.
A poněvadž bylo na vše pro pohodlí obecenstva pamatováno a obchody jsou rozděleny poměrně po celé oblasti Spořilova, bylo by žádoucí, aby občanstvo spořílovské koupí obchodnictvo a živnostníctvo podporovalo. Vždyť veliká část jich sem šla za značných finančních obětí. Obchodní místnosti jsou zařízeny vkusně a elegantně. Zboží ve většině případů prodává se za tytéž ceny jako v Praze, tak že je zbytečné obstarávati své nákupy ve městě. A prodává-lí někdo některý druh zboží dráže ještě než v Praze, jest to tím, že neobjevil dosud vhodný nákupní pramen. Obecenstvo si zajisté každého svého dodavatele vychová samo a počáteční obtíže s nákupem rychle zmizí a žádný živnostník ani obchodník neodváží se prodávati dráže než jak jest přípustný občanský zisk.
A co obchodníci a živnostníci? Jak oni pohlíží na stav jejich obchodování? Nechť žádný z nich nedělá si zbytečné iluse. Možno říci, že nejlépe se daří obchodům potravinářským, poněvadž jíst se musí. Není však třeba zde uváděti, že obyvatelstvo spořilovské je finančně vyčerpáno a zatíženo a že prozatím kupuje také jen to, co musí. Proto musí zdejší obchodnictvo, aby si získalo občanstvo spořilovské, vycházeti tomuto krajně vstříc, míti nejlepší zboží a prodávati je nejlevněji,
Svoje obchodní místnosti a vykládce udržovati v naprosté čistotě, neboť obecenstvo nerado chodí do špinavých a neupravených místností. Konečně dlužno apelovati na obchodnictvo, aby prodávalo pouze to zboží, na které se při koupi domku přihlásilo a nebralo zbytečně druhým svým kolegům chléb od úst. Jsou zde hostince nákladně zařízené a téměř všichni obchodníci vedle celé spousty zboží, jež prodávají, vedou i lahvové pivo.
Mnozí z obchodníků nemají právo k výčepu vína a lihovin a prodej jich do přinesených nádob a prodávají toto zboží, vystavujíce se těžkým trestům, po případě i ztrátě živnosti. V těchto věcech se musí zjednati náprava. Chci-li žíti sám, musím nechati žíti také jiné.
Během času se všechny tyto nesrovnalosti napraví a doufejme, že zavládne mezi občanstvem na jedné a žívnostnictvem na straně druhé ten přátelský poměr, na jaký jsme zvyklí v našich českých městech.

[Na začátek stránky]