Spořilov v mediích: Zájmy Spořilova, roč. II, č.1. z 9. února 1929

K založení Spořilova

Dne 18. června 1925 na valné hromadě stavebního družstva vkladatelů městských spořitelen v Praze a Král. Vinohradech nazvaného "Spořilov" přijata byla a schválena smlouva společenská družstva a pověřeni zřízením zápisu družstva do obchodního rejstříku tito členové představenstva: předseda Jan Brabec, velkoobchodník, předseda řed. spořitelny vinohradské, náměstek předsedův Ferdinand Menger, nám. vrch. ředitele Městské spořitelny Pražské, jednatel Václav Sklenička, vrch. ředitel Městské spořitelny vinohradské, iniciátor zbudováni "Spořilova", účetní Ferdinand Kellner, náměstek primátora hlavního města Prahy. K upomínce a paměti přinášíme obrázky těchto mužů o družstvo naše zasloužilých.


Ferdinand Kellner,
náměstek primátora hl. města Prahy

Jan Brabec,
předseda řed. spořitelny vinohradské

Václav Sklenička,
vrchní ředitel Měst. spořitelny vinohradské

Ferdinand Menger,
nám. vrch. ředitele Městské spořitelny pražské

[Na začátek stránky]