Spořilov: Spořilov v mediích


Spořilov má dnes své noviny, ať již v elektronické, tak i tištěné formě. Málokdo však ví, že Spořilov měl vlastní noviny již na samém počátku své existence pod názvem ZÁJMY SPOŘILOVA.
Zakladatelem listu byl Václav Král.
První číslo vyšlo 15. srpna 1928. Na následujících stránkách bude uvedeno několik článků z těchto novin.

ZÁJMY "SPOŘILOVA"


Titulek spořilovského časopisu

Slovo vydavatelstva.
List »Zájmy Spořilova« má program obsažený ve svém jménu. Úkolem jeho jest vysvětlovati a
podporovati uskutečnění myšlenky výstavby zahradního města Spořilova.
Členům družstva má se listem dostávati správných informací o všech záležitostech zahradního
města a nalézti mají v něm i důležité pokyny pro nový způsob bydlení.
List vycházeti bude bez jakékoliv subvence od stavebního družstva »Spořilov« a vyplyne-li z jeho
vydávám koncem roku nějaký přebytek, odevzdán bude ve prospěch žákovské knihovny spořilovské.


Ročník I. (1928)

č. 1.
č.2.
č.3.
č.4.
  Josef Krákora: Spořilov v přítomnosti.
Ročník II. (1929)

č. 1.
  K založení Spořilova.
  Představenstvo stavebního družstva "Spořilov".
  Dozorčí rada.
  Správa družstva.
  Seznam členů "Spořilova".
  Dr. J. V. Prošek: Co schází Spořilovu?
č. 2.
  J. M. Kubička: Dějiny Kunratic a Nového hradu.
  Události ze Spořilova.
  Spořitelny a "Spořilov".
č. 3.
  "Boj o Spořilov".
  Divadlo Sokola na Spořilově.
č. 4.
  Mimořádná valná hromada.
  Různé zprávy.


[Na začátek stránky]