Spořilov v mediích

Univ. prof. Dr. J. Křepelka: Vodovod spořilovský

Síť spořilovského vodovodu je zásobována, vodojemem pankráckým. Vodojem tento je napájen studnami v Braníku, jež jsou situovány podél břehu vltavského. Blízkost veletoku vltavského způsobuje infiltraci (vsakování) vody vltavské do spodních vod těchto studní pramenících z diluvialního náplavu. Resultuje tudíž v pankráckém vodojemu voda smíšená, t.j. voda spodní a voda říční. Voda takto získaná je čirá, bezbarvá, chuti měkčí. Část vody vltavské, dříve než se spojí s vodou studniční (spodní) je zbavena mechanické nečistoty (suspensí) filtrací (prosakováním) vlastním terénem a po smíchání je pak ještě chlorována, aby byla i bakteriologicky prostá všech zárodků (mikroorganismů) a hygienicky nezávadná. To je dnešní stav.
Potrubí, jež je právě nyní kladeno do tělesa nové silnice, bude druhým napájecím ramenem zahradní čtvrtě spořilovské a bude s počátku zásobováno vodou z Káraného, později filtrovanou vodou vltavskou z nové moderní stanice podolské. Je přirozeno, že zavedenou příští cirkulací kvalita vody, její tlak i jistota napájení a tím i dodávání jen stoupne.
Dnešní potíže (zákal, silná sedimentace), jež se na Spořillově vyskytují jsou rázu čistě přechodného a Jsou způsobovány jednak novostí potrubí, jednak relativně malým dosud konsumém vody, jenž nedosahuje daleko ještě normálního zatížení. Voda v potrubí stojící atakuje povrch jeho, železo přechází do roztoku a přijde-li pak taková voda ve styk s vnější atmosférou zpět se ve formě hydroxydu železitého (hnědé klkaté sraženiny) vylučuje, nastává zkrátka obdobný případ, jakého jsme svědky, vrátíme-li se po delšim pobytu prázdninovém do svých bytů a otočíme kohoutem vodovodu: vytéká zprvu voda pravidelně zbarvená, resp. zkalená.
Sediment dnešní spořilovské vody je dle vlastní mojí analysy pouhý hydroxyd železitý a lze se ho prostě zbaviti odtečením většího množství vody do nádoby, v níž ji zahřejeme k varu a necháme ustát. Vylučující se ssedlina strhne s sebou i poslední zbytky jemné suspense a získáme tak vodu čirou, způsobilou jak k technickému provozu domácnosti tak i k požívání.

[Na začátek stránky]