Spořilov v mediích

Pojmenování ulic na "Spořilově"

Stavební správou v souhlase s představenstvem družstva vypracován byl návrh na pojmenování ulic a předložen příslušnému referátu k schválení radou městskou.
Pro snadnou orientaci v typové čtvrti, kde jednotlivé objekty i skupiny se vzájemně velice podobají, byl americký způsob sektový, který umožňuje logický situační přehled i tomu, kdo není obeznámen s pojmenováním ani hlaviních ulic. Půdorysný útvar celého předměstí rozdělen je na kvadranty 2 hlavními osami, procházejícími od východu k zapadu a od jihu k severu, čímž vznikají čtyři oddíly: severovýchodní, severozápadní, jihovýchodní a jihozápadní.
Rozdělení toto vyjádřeno jest prakticky hlavním náměstím, procházejícím směrem sever-jih a kolmo protínající příčinou tepnu 24 m širokou. Ulice v takto označených oddílech podle světových stran nesou jméno kvadrantu a kromě toho jsou paralelně odstupňovány římskými čísly k možnosti vzájemného rozlišování. Vznikne tak například ulice Severovýchodní II., kterou vynajdeme snadně buď podle vlastní orientace světových stran, nebo za pomoci orientačních tabulí, jichž několik bude ve význačných bodech. Označení domů popisnými čísly udáno bude městským geometrovským úřadem pravděpodobně až na podzim, ježto souvisí se sloučením katastrů Michle a Záběhlic, které nastane zrušením okresů ještě letošního roku. Ježto archivem hlav. města Prahy bylo Spořilovu sděleno, že v nejlepším případě otázka jmen uličních může přijíti na program říjnové schůze zastupitelstva, učiněno správou stavby prozatínmí opatření, aby orientace byla aspoň poněkud umožněna, že každý objekt nese označení bloku a parcely řadovými čísly. Jest tudíž v zájmu obyvatelstva, aby pro usnadnění poštovního doručování i pro vyhledání domku návštěvami udržovalo označení až do doby, kdy bude možno provésti definitivní úpravu, nejen uličního pojmenování, ale též opatření čísly popisnými.

[Na začátek stránky]