Spořilov v mediích

Josef Javůrek, řed. šk. v. v.: Škola ve Spořilově

Rozloha a počet obyvatelstva stále vzrůstajícího města vyžaduje, aby ve Spořilově v roce 1929 byla zřízena samostatná smíšená škola a použito k jejímu uskutečnění podpory všech vlivných činitelů.

S akcí počato sice již v zimě 1927, opravdově však začala záležitost ta řešiti až v květnu t. r., kdy za souhla,su správy školy v Záběblicícíh pořízen byl prozatímní soupis dětí ve Spořilově bydlících a školu tuto i okolní obecné a měšťanské školy navštěvujících.

Na základě odevzdaných soupisných lístků byla od městského školního výboru konaná pochozí komise, která zřízení obecné školy ve Spořilově schválila a zemské školní radě příznivě doporučila.

Současně jako krátké provisorium při komisi bylo ujednáno, aby od 1. září t.r. byly zde přechodně povoleny třídy pro děti nejnižších tříd školních ročníků a aby pro ně byly připraveny místnosti ve stavební kanceláři dle podmínek v protokollu uvedených. S potěšením nutno poznamenati, že s oběma návrhy projeviila souhlas nejen místní školní rada v Záběhlicích, ale i zástupcové všech okolních škol v Praze.

Plány nové školní budovy, v níž se má s vyučováním počíti 1. září r. 1929, byly zemské školní radě již předloženy a technický odbor města Prahy byl požádán, aby dle zaslaného rozpočtu schválil náklad na úpravu učeben, kabinetů, záchodů a bytu pro školníka. Hospodářský úřad pak slíbil, že všechen potřebný nábytek do tříd ochotně zapůjčí a ke konci prázdnin sem dá odvézti. Také letní cvičiště a případně i třída v přírodě bude u budovy pořízena.

Dosavadní akce vyžádala mnoho času a práce a je přihlášeno do 1. třídy již 40, do II. třídy 21 a do III. třídy 30 dítek. Ve skutečnosti je počet dítek sedmiletých a osmiletých větší a má-li akce šťastně skončiti, musí se rodičové všech školou povinných dítek ve Spořilově bydlících starati, aby ještě během prázdnin mohl soupis býti doplněn a úřady školními nařízená matrika založena. Do matriky musí býti zaneseny i dítky střední neb obchodní školu navštěvující. Bylo by tomu nejlépe vyhověno, kdyby studující a děti ve školním roce 1927-28 jinou školu obecnou (měšťanskou) než v Záběhlicích navštěvující podepsanému poslední vysvědčení aneb školní zprávu neodkladně předložili.

Rodičové, kteří se do počátku školního roku sem přistěhují, musí si v kanceláři vyžádati tolik soupisných lístků, kolik dětí bude ještě ve školním roce1928-29 některou obecnou, střední neb obchodní školu navštěvovati. Vyplněné lístky mohou se odevzdati v knihkupectví p. A. Štěrby na náměstí.

Správní výbor doufá, že občanstvo zdejší v zájmu zdraví a prospěchu svých dítek tomuto přátelskému vyzvání vyhoví.

[Na začátek stránky]