Spořilov v mediích

Zač lze získat rodinný dům na Spořilově

»Spořilov«, stavební družstvo vkladatelů městských spořitelen v Praze a Král. Vinohradech, jest podnikem všeobecně prospěšným a jednotlivá stavení mají býti zájemcům zadávána bez jakéhokoliv zisku. Z toho důvodu definitivní ceny jednotlivých stavení bude možno vysloviti teprve tehdy, až celkový stavební náklad bude znám a stavba i s komunikacemi a uliční úpravou města bude dokončena. Aby však bylo umožněno nastěhování a upravena otázka finanční, stanoveny byly pro jednotlivé druhy rodinných domů t. zv. úrokové základny, od kterých nebude se definitivní cena stavení asi velmi lišiti. Stavení na I. .a II. sekci jsou obsazena. Na lIl. sekci možno získati stavení dvoupokojová, třípokojová a dále ještě zvětšená. Stavení dvoupokojová provedena jsou v typech následujících:

  B V ř, jehož cena bude asi Kč 80.000.-
  B I ř, 96.000.-
  B II v 110.000.-
  B III k 115.000-
  B IV o 92.000.-
  B I k 105.000.-
  B VI ř 105.000.-
  B Vl k 115.000.-

  Stavení tato jsou různého půdorysného uspořádání, vesměs věak obsahují v přízemí kuchyň, obývací pokoj, v patře pokoj, s ložnicovým oddělením a celé příslušenství, seistávající z lázně a prádelny, spíže, closetu, sklepa, půdní komory, půdy a zahrádky.

  Stavení třípokojová provedena jsou v typech následujících:
  C III ř, jehož cena bude asi Kč 110.000-
  C III k 125.000-
  C lIl v 135.000-
  C III kp 140.000-


Stavení tato sestávají v přízemí z kuchyně a obývacího pokoje, v patře ze dvou pokojů a z téhož příslušenství jako stavení dvoupokojová.

Stavení zvětšená provedena jsou v typech:
  C II v, jehož cena bude asi Kč 155.000-
  C IV v 150.000.-
  C V v 165.000-
  165.000.-
  D 200.000.-
  Ds 210.000-
Stavení tato mají bohatší příslušenství kromě veliké hally a vyhovují potřebám i četnějších rodin

Kanalisace, vodovod a elektrické světlo jest zavedeno. Plyn zaveden bude v nejkratší době.

K získání rodinného domu na Spořilově je nutno složiti 20 % na hotovosti, tedy na př. při typu B V ř Kč 16.000.- Dalších 80 % zapůjčí Spořitelna Pražská nebo Vinohradská (z toho 40% za garance státní). Dále nutno státi se členém družstva s poidílem v obnosu Kč 20.- a zaplatiti zápisné rovněž Kč 20.-.

Bližší informace podá Správa »Spořilotva« na staveništi lIl. sekce, bl. 50/3, od 8-16 hod., v sobotu od 8-13 hod. (Inf. oddělení).

[Na začátek stránky]