Aktuality


Medard na Spořilově.


Medard z Noyonu
Patron sedláků, vinařů;, sládků, přímluvce za suché počasí při senoseči, za úrodu polí a vinic, proti dešti, pomocník proti horečce, bolestem zubů, proti choromyslnosti.

Co se počasí týče, vypráví se, že už jako chlapec šel svatý Medard na procházku, když propukla bouře s lijákem. Tu se snesl orel se široce roztaženými perutěmi, aby chlapce chránil před deštěm.

Proto právě od Medarda si nejen zemědělci, ale i vinaři vyprošují suché počasí.


V "Kalendáři historickém" Daniela Adama z Veleslavína z r. 1590 pak ke dni 8. června čteme:
Léta Páně DLVI umřel S. Medardus, biskup noviomenský a tornachský v Frankreichu.Při smrti jeho se praví, že horký déšť přišel, a protož když toho dne prší, mnozí za to mají, že ostatek měsíce, pro časté přívaly a deště, mokrý bude. Jiní opět tomu chtějí, že čtyřicet dní pořád pršeti bude.

Biskup Medard se narodil okolo roku 470-473 ve vznešené franské rodině v Salency v Pikardii (Francie) a zemřel okolo roku 560 v Noyonu ve Francii. Vzdělával se na Saint-Quentin a přibližně roku 505 tedy už jako třicátníka ho vysvětili na kněze. Později, okolo šedesátky, v roce 545 se stal biskupem ve Vermandu (Vermandois).
Své sídlo však přenesl do Noyonu, údajně proto, aby se vyhnul nájezdům Hunů a také proto, že byl současně i biskupem v Tournai. Biskupské svěcení vykonal biskup Remigius z Remeše. Svůj úřad zastával do smrtí, což byly přibližně tři desítky let. Medard zemřel zhruba jako devadesátiletý. Pranostiky mu v lidové tradici připisuji
vliv na počasí (Medardova kápě - čtyřicet dní kape).
Tradice vypráví o tom, že poskytl v klášteře útočiště franské královně Radegundě, která se později stala jednou z nejvýznamnějších francouzských světic. Prchala totiž před intrikami dvora i svého manžela Chlotara I. Když biskup zemřel, dal Chlotar I. ve městě franských králů v Soissons zřídit opatství, v němž byly pochovány Medardovy ostatky. Zůstala však už jen krypta, v níž bývaly ostatky světce, a králů Chlotara a Sigiherta. Svátek se světí 8. června.
Poznámka: V roce 1356 Karel IV. získal pro pražský chrám rámě z těla sv. Medarda.

Oslava Medarda na Spořilově (25°C). Řada zaparkovaných aut však svědčí, že ne všechny děti jsou ze Spořilova.

Ve fontáně na náměstí


V zahradě