Karneval (karne=maso, vale=sbohem),
Fasching : vastchanc (vast: Fest=svátek, schanc: Schenk=výčep) slavnost piva,
masopust, fašank, fašiangy, zapust a j.


Původně pohanské bakchanalie, dny zasvěcené na začátku ledna bohovi vína Bakchovi. Slavnosti pocházely z Egypta a posléze se rozšířily v Řecku a později v Římě.
V oslavách dominuje veselost a hodování, průvod masek a hry a nezřídka se porušují normy morálky. Samy masky jsou pozůstatkem starých pohanských rituálů. Nejčastějšími zoomorfními maskami jsou "medvěd" - symbol plodnosti a "kobyla" (pohanská bohyně Klibna-slovanské sluneční božstvo). Muži se převlékají za ženy a naopak. Pochovává se basa (obrázek ze Zlína). Nejznámější jsou u nás masopustní slavnosti ve Strání na Uherskobrodsku.
Ve světě je nejznámější brazilský karneval v Rio de Janeiro.