Aktuality


Dne 6. října 2020 se planeta Mars přiblíží k Zemi.

Astronomický ústav na Spořilově (dr Suchan) informuje, že v úterý 6.10.2020 v 16:19 hod. dojde k přiblížení planety Mars k Zemi na 62,1 milionů km.
V řadě planet, obíhajících kolem Slunce se nalézá Mars na čtvrtém místě, hned za Zemí. Krouží kolem Slunce ve střední vzdáleností asi 228 000 000 km a za zvláštních okolností se může přiblížit k Zemi až na 54 000 000 km. Naopak vzdaluje se nám někdy až na 430 000 000 km.
Tato změna ve vzdálenosti způsobuje také změnu v jasností. Když se nalézá blízko Země, září téměř jasněji než Sirius, nejjasnější hvězda severního nebe. S rostoucí vzdáleností od Země klesá však jeho jasnost a když je Mars od nás nejdále, vysílá k nám téměř šedesátkráte méně světla než v poloze nejpříznivější.
Nejblíže Zemí se nachází Mars v opozici, to je tehdy, když všechna tří nebeská tělesa leží v jedné přímce. Avšak i v této poloze mohou býti určité rozdíly: tak se nám přiblížil Mars za příznivé opozice 23. srpna 1924 až na nejmenší možnou vzdálenost 54 000 000 km, zatím co v oposici roku 1939 byl o 4 miliony km dále. To je způsobeno tím, že dráhy obou planet nejsou kruhové, nýbrž elipsy. Zejména dráha Marsu se uchyluje značně od kruhu a Mars se může vzdálit až na 249 000 000 km od Slunce, naopak - přiblížit se mu může až na 207 000 000 km. Je-li pak Mars v opozici k Zemí, může vzájemná vzdálenost obou těles kolísat mezí 99 000 000 km až 54 000 000 km, podle toho, jak jsou dráhy obou k sobě položeny. Příznivější opozice, než byla v roce 1939, byla v srpnu 1956, v červenci 1971 a v srpnu 2003.Vlastní opozice Marsu se Sluncem nastane 14. října 2020 a planeta je tak v tomto období pozorovatelná celou noc. Zatímco Slunce zapadá, planeta právě vychází a zatímco Slunce ráno vychází, planeta právě zapadá. O týden dříve, 6. října 2020, se Mars nejvíce přiblíží k Zemi - na vzdálenost 62,1 milionu kilometrů, což je "jen" o necelých 5 milionů kilometrů dál než při jeho velké opozici v roce 2018. Půjde tak o třetí největší přiblížení Marsu k Zemi od roku 1971 (blíže byl jen v roce 2003 a 2018) a až do roku 2035.Mars dosáhne jasnosti -2,4 magnitudy, čímž bude konkurovat jasnému Jupiteru. I pouhýma očima nás upoutá načervenalý odstín planety (vnímáme ji jako načervenalou jasnou hvězdu, až teprve dalekohled ukáže kotouček). Vhodné podmínky pro pozorování planety se neomezují pouze pro den největšího přiblížení k Zemi nebo pro den opozice se Sluncem, ale potrvají ještě pár týdnů.