Spořilov: Aktuality

Vzpomínkový večer na Řehoře Vojtěcha Marečka


kniha, věnovaná Vojtěchu Marečkovi

Večer 7. 11. 2014 v 19:00 v kostele sv. Anežky jsme společně vzpoměli dlouholetého spořilovského faráře P. Vojtěcha Marečka, O.F.M. Zároveň byla prezentována kniha "Bohu nejprve budiž slouženo", vzniklá pod redakcí Michaely Tučkové. Kniha na 343 stranách shrnuje život a dílo tohoto vzácného člověka, včetně vzpomínek členů rodiny a těch, kteří se s ním během jeho působení na Spořilově setkávali.
Vzpomínkový večer uvedl bratr Jakub, který na začátku


představil hlavní tvůrce knihy: Michaelu Tučkovou (editor) a Magdalenu Martinovskou (grafická úprava)

a další hosty večera
Sál kostela byl zcela zaplněn těmi, kteří si přišli zavzpomínat na oblíbeného kněze. Na panelech při zdi byla instalována výstava z hlavních etap jeho života, včetně fotografií.


O tuto výstavu byl velký zájem a neustále se před panely tísnila spousta lidí

Pohledy do sálu I.
Pohledy do sálu II.
Lesku slavnosti dodala hudba i zpěv
 
Po skončení oficiálního programu se rozvinula mezi účastníky neformální diskuse

Nakonec byli účastníci vzpomínkového večera pozváni do suterénu, kde se jednak promítaly filmy z Marečkovy produkce a také podávalo občerstvení před noční adorací


[Na začátek stránky]