Spořilov: Aktuality


Vernisáž výstavy Václava Maliny: KrajinouPozvánka


   Václav Malina
Václav Malina (nar. 4.6.1950 v Plzni) vystudoval Pedagogickou fakultu v Plzni (1968 - 1972) a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (1974 -1979), studium ukončil diplomovou prací na téma Vztahy barvy a světla v postimpresionismu u doc. Zdeňka Sýkory. Zabývá se malbou a grafikou, trojrozměrnými objekty a instalacemi. Píše do odborných časopisů a katalogů výstav, podílí se na, přípravě literárních pořadů a přednášek. 40 let vyučuje na uměleckých školách. Od roku 2001 je ředitelem Galerie města Plzně, jako kurátor připravuje výstavy i v dalších institucích. Žije a pracuje v Plzni. Vystavuje od roku 1968, měl více než 70 samostatných a asi 100 skupinových výstav doma i v zahraničí, zúčastnil se řady sympozií, tématických projektů a přehlídek současného českého umění. Svými díly je zastoupen ve veřejných i soukromých sbírkách (Národní galerie v Praze, Národní technické muzeum v Praze, Muzeum umění Olomouc, Západočeská galerie v Plzni, Galerie Klatovy/Klenová, Galerie umění Karlovy Vary, Muzeum Prachatice, MRA Orleans a další). Ve svých obrazech navazuje na tradici moderního kolorismu. Východiskem jeho tvorby byla krajinomalba, krajinu a přírodu vnímá jako součást univerzálního řádu. Po malířských cyklech Pole a Zdi, kde se zabýval vztahy velkých barevných ploch, dospěl v polovině 80. let k originálnímu přehodnocení imresionismu a optické skladby obrazu, kde barevné skvrny, pravoúhlé plošné segmenty nebo trojrozměrné mobilní prvky vytvářejí struktury zachycující smyslové vjemy z přírody (cykly Vzpomínky na impresionismus, Imprese, Pointilismus a další). Od počátku byl fascinován fenoménem světla. Přímé či mírně zvlněné barevné linie ve vertikálních nebo horizontálních (méně často diagonálních) směrech evokují proudění světla a jeho přeměnu na čisté barevné tóny. Další významnou oblastí jeho malby (a rovněž grafické tvorby) je vyjádření hudebních rytmů pomocí barevných lineárních partitur. V posledních cyklech Konstruktivní imprese a Konstrukce podle barev používá geometrickou skladbu, jejímž prvotním impulsem je sice barva, ale barevná skvrna postupně nabývá pnutím forem a barevných kvalit jasný, ostře řezaný geometrický tvar, ještě zdůrazněný barevnou konturou. Napětí mezi emocionálním prožitkem a racionalitou přístupu je přítomno ve všech jeho dílech.


Výstavu uvádí Jiří Hůla

Pohled na část vystavených obrazů

Olga Šroubková hraje Bacha a Paganiniho

Pohled do sálu


Občerstvení[Na začátek stránky]