Spořilov - aktuality

Vladimír Prchlík: Malá historie Náboženské obce CČSHObálka knihy


Publikace vydávaná k 70. výročí založení NO CČSH Záběhlice-Spořilov
Počet výtisků: 300 kusů
Termín vydání: 27. března 2011
Grafická úprava a předtisková příprava: Ing. Pavel Lorenc
Tisk: Východočeská tiskárna, spol. s r. o.
Počet stran: 84
Vydání první
Vydává: Náboženská obec Církve československé husitské
v Praze 4-Spořilově,
Jihovýchodní VIl., čp. 945/2 141 00 Praha 4-Spořilov,
Telefon: +420 272 671 280
ccsh.sporilov@seznam.cz
Sestavil: Ing. Vladimír Prchlík, CSc.

OBSAH
Zdravice bratra biskupa pražského
Pozdrav bratra patriarchy
I. Předmluva
1. Založení Církve československé (husitské)
2. Historické počátky činnosti Československé církve na Spořilové,
v Záběhlicích a na Zahradním Městě
3. Založení náboženské obce Církve Českomoravské Záběhlice
4. Duchovní péče o děti a mládež
5. Naše osada v Nové Vsi nad Nisou
6. Naši duchovní otcové, bratři a sestry laikové a hosté NO
7. Kronika Náboženské obce II. 1984-2005
8. Mezinárodní bratrská pomoc a ekumenické vztahy
9. Hudba a zpěv ve sboru
10. Hudební vystoupení na bohoslužbách
II. Doslov bratra duchovního Jana Hlavsy
III. Prameny
IV. Rejstřík
V. Obrazová příloha[Na začátek stránky]