Aktuality

  Koncert Stamicova kvarteta 24. 4. 2019 v 19:00 hod


  
Srdečně zveme do kostela sv. Anežky v 19 hodin na koncert Stamicova kvarteta ve složení:

Jindřich Pazdera – 1. housle,
Josef Kekula – 2. housle,
Jan Pěruška – viola,
Petr Hejný – violoncello
a jako host Karel Plocek – viola.

Na programu Smyčcový kvartet G-dur dur pro 2 housle, 2 violy a violoncello skladatele Františka Vincence Kramáře (1759–1831). Dobrovolné vstupné, výtěžek koncertu bude poukázán na farní účet s variabilním symbolem na nové varhany kostela sv. Anežky.Český skladatel František Vincenc Kramář-Krommer se narodil 27. listopadu 1759 v Kamenici na Moravě. V matrice byl zapsán s příjmením Kramarz. Ale to již jeho rodiče i strýc používali poněmčený tvar Krommer, či zkráceně Kromer. Mladý František nastoupil do učení u strýce Antonína Matyáše Krommera, učitele hudby a ředitele kůru v Tuřanech u Brna. Působil pak převážně ve Vídni na přelomu 18. a 19. století, kde se uplatnil nejprve jako znamenitý učitel houslové hry a podle všeho také teorie sladby, ale po smrti Leopolda Koželuha se propracoval na prestižní místo dvorního skladatele a kapelníka dvorní komorní hudby. Byl shodou okolností posledním, kdo ve Vídni tuto funkci zastával, po něm již toto místo, které zastával až do své smrti, nebylo obsazeno. Po svůj celý život však až do pozdního věku udržoval styk s domovem. Naposledy navštívil rodný kraj v roce 1829, jako sedmdesátiletý. Zemřel 8. ledna 1831 ve Vídni.


 

Pozvánka
 

Koncert zahajuje bratr Regalát
 

Stamicovo kvarteto
 

Pohled do sálu