Aktuality

Vernisáž obrazů Martina Koláře v GFÚMartin Kolář
Martin Kolář se narodil 12.6.1969 Ústí nad Labem.
Vystudoval Střední odborné učiliště chemické v Ústí nad Labem (1984 – 1988). Dále výtvarnou výchovu a občanskou výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (1991 – 1996). Od r. 2002 je tamtéž zapsán v doktorském studijním programu Specializace v pedagogice – Teorie výtvarné výchovy. V roce 2001 absolvoval stáž na Lycée Théodore Monod a Blanzy ve Francii. Působí na Fakultě umění a designu UJEP a externě vyučuje na Filozofické fakultě téže univerzity. Vystavuje od roku 1990 a publikuje od roku 1995. Žije v Ústí nad Labem.

Autorské výstavy:

1996KresbyGalerie U Dobrého pastýře, Brno
1996KresbyVýstavní síň Emila Filly, Ústí nad Labem
2003Kresby Ústav makromolekulární chemie (ÚMCH), výstavní síň, Praha
2006BotnáníČinoherní studio, Ústí nad Labem
2007Dekory zlaté,Galerie Jiřího Jílka, Šumperk
2007-2008ListyGalerie Kabinet, Brno
2013Listy a plátna (kresby a malby)Geofyzikální ústav, přednáškový sál, Praha


Typický obrazMartin Kolář na vernisáži

[Na začátek stránky]