Průvodce Praha: Spořilov

Zuzana Kočová: Pět sešitů ze začátku (1975)

Obálka knihy
Zuzaně Kočové, autorce této vzpomínkové knihy, se stalo od mládí světem divadlo. Od rodinného zázemí, které ji výrazně formovalo, v sešitu nazvaném Divadlo a zejména potom v závěrečné části Lidi Kočová vzpomíná na své první kroky v tvořivé a dělné herecké škole E. F. Buriana, svého pozdějšího muže, na svá válečná angažmá zprvu u Horáckého divadla a pak v Burdově Středočeské činohře, na svou ilegální práci po rozmetání posledních českých divadel i na vzrušený konec války,který prožila, v květnových dnech roku 1945 na Spořilově v Praze.
Z Pěti sešitů ze začátku zřetelně vystupuje autorčina vůle žít a pracovat, aktivně za každých sebetěžších okolností sloužit lidem, životu nezištně a bez váhání dávat, nečekat, s nastavenou dlaní, kdy bude vracet.

Ukázky z knihy

[Na začátek stránky]