Spořilov: Aktuality

Prezentace publikace "SPOŘILOV - osobnosti"

Dne 30.9.2017 se od 10:00 hod. konala v kostele sv. Anežky na Spořilově za hojné účasti prezentace dalšího dílu popisu Spořilova, vydaného společnoností Prostor - architektura, interiér, design o.p.s, navazující na již vydanou první část o spořilovském urbanismu a architektuře a převádějící další část internetové verze do knižní podoby. Prezentace se skládala ze čtyř částí:
  • V první části přivítal za farnost hosty ing. Roček a poté přítomné seznámil s historií kostela sv. Anežky.
  • Ve druhé části vydavatelka knihy D. Vernerová zdůvodnila omezení, která nedovolila do knihy zahrnout celý obsah internetové verze, včetně obrázků.
  • Ve třetí části ing. Rejl přítomné seznámil s obsahem a historií internetové verze.
  • Čtvrtá část byla věnována exkursi po Spořilově po nejzajímavějších adresách, uvedených v knize. 
 Několik obrázků z kostela
 
 
 Několik obrázků z exkurze (vede D. Vernerová)
 

[Na začátek stránky]