Aktuality

Vyšla knížka o Spořilově (vydal Prostor, o.p.s.)Obálka knihy
Tato knížka vznikala velmi obtížně. Materiál k ní byl shromažďován skoro deset let a ani za tuto dobu se nepodařilo sehnat některé informace.
Velkým problémem bylo také financování knihy, což se podařilo až akcí "Spořilov sobě" - jestliže parafrázujeme sbírku na Národní divadlo. Jedině úsilím neziskové společnosti Prostor a některých občanů a přátel Spořilova se podařilo všechny překážky překonat, takže knížka mohla vyjít v jubilejním roce založení stavebního družstva "Spořilov".
Je jasné, že knížka s omezenými prostředky, může být jen kompromisem. Čtenář tam nenalezne takovou významnou stavbu, jako je např. Poliklinika architektů Z. Přády a P. Bečváře, původně evangelický kostel od architekta B. Kozáka, 'Elektrické domy' a další.
Specifikou Spořilova není jen vynikající urbanismus a koncepce zeleně, ale hlavně sociální skladba nastěhovaných obyvatel. V internetové verzi je naznačeno, jaké bohatství spočívalo právě v kulturní úrovni spořilovských obyvatel.

___________________________
Kniha má na 96 stranách vedle textu 73 snímků, 19 výkresů a mapek.


Ukázka z ilustrací: Ptačí pohled I. na Spořilov


Ptačí pohled II. na Spořilov


Ukázka z ilustrací: Kostel sv. Anežky


Ukázka z ilustrací: Jeden z nejmenších domků


Komentovaná prohlídka Spořilova v rámci prezentace knihy 3.10.2015


[Na začátek stránky]