Spořilov

 

Poliklinika


Poliklinika Spořilov byla postavena 1970 v rámci budování sídliště Spořilov II (od r.1964). Budovu projektoval architekt ing. arch. Zdeněk Přáda ve spolupráci s ing. arch. Pavlem Bečvářem, oba z tehdejšího Zdravoprojektu (Francouzská ul. 6.)
Budova je projektována jako třípodlažní s vnitřním atriem o půdorysných rozměrech 36,80 x 47,40 m.
Půdorys přízemí

Konstrukce: vyzdívaný monolitický betonový skelet (původně byl požadován montovaný skelet, ale projektantům se podařilo prosadit monolit).Pohled do interiéru (lékárna)


Vstup do atria

Pohled do atria

Čekárna

Zasklené schodiště

Jižní fasáda

Západní fasáda, socha od V. Frýdeckého (1970)


 


[Na začátek stránky]