Praha: Spořilov: Aktuality

Sochař Jan Kavan (1905 - 1986)


Dne 26. 5. 2015 uplynulo 110 let od narození sochaře Jana Kavana, který se nepřímo zapsal i do spořilovské historie.
Narodil se 26. května 1905 v Praze. Studoval na Státní průmyslové škole sochařské a kamenické v Hořicích a na Akademii výtvarných umění (1925 - 1933 u profesora Bohumila Kafky). Jako pedagog působil na Střední uměleckoprůmyslové škole ve Zlíně (do 1949) a pak dlouhá léta na VŠUP v Praze (1951 - 1972, od 1957 profesor, 1966 - 1972 rektor). Za jeho špičkové dílo lze např. označit tzv. "bruselskou kašnu" (dnes v Luhačovicích). Zemřel 7. června 1986 v Praze.

A jakou má spojitost se Spořilovem?
Před Balounovou restaurací se nachází socha, kterou někteří připisují právě Kavanovi. Socha však nenese podpis ani vročení a tak nezbylo než provést pátrání jak v Kavanově díle, tak v ostatních zdrojích.
Nahlédneme-li spolu s Janem Řezáčem (Pražské ateliéry, 1961) do Kavanova ateliéru, pak pod schody objevíme studii k dílu "Podzim", která má mnohé prvky, společné se spořilovskou 'dívenkou', nicméně rozdíly i na nejasném snímku jsou dobře patrné:



Pohled do Kavanova ateliéru

Sám autor toto dílo vydával za studii k dílu Podzim. Jak se pak dostalo dokončené dílo do Vojanových sadů nevěděl ani správce sadů ing. Jindřich Pavliš. Jisté je, že 'Kavanovy' sochy "Jaro" a "Podzim" jsou uváděny z Vojanových sadů ještě v roce 1979 (Milan Krejčí: Pražské sochy a pomníky,1979), ačkoliv na podzim roku 1982 už tam bezpečně nebyly. Dostalo se nám nedoloženého vysvětlení, že sochy se jako kopie do sadu nehodily a byly nabídnuty k "výzdobě" nově budovaných objektů v Praze, které podle tehdejších zákonů musely část investičních prostředků věnovat na umělecké dílo. Tak např. přišla spořilovská poliklinika k Turnovského "Polibku".



Socha "Jaro" ve Vojanových sadech

Sporné sochařské dílo před Balounovou restaurací už ztratilo levou ruku a postupně zarůstá. I její umístění na okraji pozemku bez odstupu je zcela nešťastné. A nejspíš však ani o Kavanovo dílo nejde, ale jedná se o nějakou školní klausuru, Kavanem inspirovanou. Asi by Spořilovu prospělo, kdyby se tohoto díla - stejně jako Vojanovy sady - zbavil, nebo ho po opravě umístil na méně exponované místo.