Aktuality

Kanonizace sv. Anežky 12. 11. 1989Už 1328 Eliška Přemyslovna usilovala o svatořečení své pratety. Obrátila se roku 1328 na papeže Jana XXII. a poslala za ním do Avignonu několik prosebných listů.
Usiloval o to i císař Karel IV., ale také bez výsledku. Pak přišly husitské války a ty přinesly jiné starosti. Anežčin "případ" byl na čas zapomenut. Navíc za husitských válek byl klášter sv. Anežky byl silně zpustošen. Sestry už před tím vyzvedly ostatky sv. Anežky z místa jejího posledního odpočinku a přenesly neznámo kam.
Neexistence ostatků se později jevila jako vážná překážka kanonizace. V roce 1643 nařídil kardinál Harrach, aby se po nich začlo pátrat, ale přes veškeré úsilí nalezeny nebyly. Teprve po přičinění kardinála Schwarzenberga došlo k novému kanonickému šetření a alespoň dosaženo toho, že papež Pius IX. dekretem ze dne 3. pros. 1874 prohlásil Anežku za blahoslavenou (a svolil, aby její památka byla slavena 2. března /dnes 13.listopadu/). O svatořečení blahoslavené Anežky se od roku 1950 snažil arcibiskup Beran, ale ta si na svatořečení musela počkat až na konec 20. století, kdy konečně po více než 700 letech od smrti ji dne 12.11.1989 papež Jan Pavel II. v bazilice sv. Petra ve Vatikánu prohlásil za svatou.