Aktuality

Mgr. Květuše Justlová zemřela

Květuše Justlová, foto z 3. 7. 2012
Ve středu 19. 9. 2012 zemřela prof. Květa Justlová, dcera Josefa Bobka, úředníka státních drah. Narodila se 9. 6. 1929. Navštěvovala michelské gymnázium a poté filosofickou fakultu UK. V roce1957 se vdala za Vladimíra Justla. Otec záhy zemřel a manžel ji opustil, když zemřel jejich syn. Žila pak se svou matkou a posléze sama v rodném domě Severozápadní III 368/34. Byla dlouholetou učitelkou francouzštiny a češtiny na pražských středních školách a překladatelkou z francouzštiny. U žáků byla oblíbená.

V roce 1956 byla v Praze přehlídka francouzských filmů. Květa Bobková, která tehdy pracovala v Odeonu, sháněla lístek na tento festival a Vladimír Justl měl jeden navíc, tak ji ho nabídl. Šli spolu do kina a o Vánocích už spolu jeli na lyže.
S Květou se oženil 29. 6. 1957. Za svědka jim byl Rudolf Havel1) a oddával je profesor Jan Merell 2) v kostele sv. Gotharda3) v Bubenči. Den po obřadu odjeli na svatební cestu do Krkonoš. Prošli tehdy s batohy cestu od Pomezních bud až do Harrachova. Vrátili se po 14 dnech, ale nastaly první starosti, kde bydlet. V původním Justlově bytě v Úvalské ve Strašnicích bylo těsno, neboť tam bydlela ještě jeho matka, teta a bratr. Na druhé straně - vzhledem ke konfliktům s rodiči - se Květa nechtěla nastěhovat na Spořilov do rodinného domku. Justlovi se však podařila výměna bytu v Úvalské za větší byt v Křižovnické ulici 8/97, kde pak bydlel až do smrti.

Jejich syn se narodil předčasně v osmém měsíci 15. 4. 1958. Již druhý den po narození však zemřel a "papírové" jméno Vladimír mu dal bez vědomí rodičů ošetřující lékař. Syn zemřel na prasknutí cévky v mozku.
Událost měla negativní vliv na jejich vztah a tak se rozešli 14. 11. 1961 a nakonec se v roce 1963 rozvedli. Květa však u Justla bydlela ještě nějakou dobu, protože se její vztah k rodičům nezlepšil a ona neměla kam jít. Navíc ji lékaři oznámili, že už nemůže mít děti. Byla dost nemocná a to ji komplikovalo i nové zaměstnání profesorky češtiny na střední škole.
Po smrti otce se přeci jenom nastěhovala na Spořilov k matce a zde bydlela až do smrti.

Měli jsme domluvený rozhovor o životě na starém Spořilově, ale bohužel vyšší hlas ji odvolal dříve, než jsme to mohli uskutečnit. Růže je z její zahrádky. Repose en pax!


Květa Justlová milovala hory a když mohla, tak se tam se spořilovskými přítelkyněmi vydala. Na obrázku z Roháčů je ta sedící s cigaretou (stojící p. Rokosová také ze Spořilova).

Pohřeb 25. září 2012 od 16:00 hod. v Malé obřadní síní Strašnického krematoria. Nad rakví zazněla Solvejžina píseň, dále píseň Když mě stará matka kolíbala, Gounodovo Ave Maria a z Biblických písní Hospodin je můj pastýř.

--------------------------
1) Rudolf Havel ( 21. 9. 1911, Praha - 9. 11. 1993, Praha) literární historik a textolog.
2) Prof. ThDr. Jan Merell (10. 5. 1904, Praha – 22. 9. 1986, Praha) byl významný český římskokatolický teolog, kněz, novozákonní biblista, profesor a dlouholetý děkan Římskokatolické cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích. Celosvětově se proslavil znovuobjevením papyru P4 s rozsáhlými zlomky textu Lukášova evangelia.
3) Kostel svatého Gotharda v Praze - Bubenči je klasicistní novostavba z roku 1801 (stavitel Matěj Šmaha) upravená 1809 Josefem Zobelem. Stojí na místě kostela, doloženého k roku 1313.

[Na začátek stránky]