Aktuality

Doc. PhDr Vladimír Justl, CSc (1928-2010)

Vladimír Justl
Vladimír Justl se narodil 27. 10. 1928 v Kladně a zemřel 18. 6. 2010 v Praze.
V roce 1931 se s rodiči přestěhoval do Prahy. V letech 1947-1949 studoval bohemistiku a filosofii na FF UK v Praze. Odtud byl z politických důvodů vyloučen. V letech 1951-1955 vystudoval češtinu a polštinu na FF ÚP v Olomouci. V letech 1954-1965 byl redaktorem Státního nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, v letech 1965-1990 redaktorem v nakladatelství Odeon. V letech 1965-1992 byl uměleckým vedoucím pražské poetické vinárny Viola. Od 1991 přednášel na pražské DAMU, v roce 1995 se habilitoval na filosofické fakultě univerzity v Ostravě. Od 1995 místopředseda Obce spisovatelů.
Těžiště jeho rozsáhlé aktivity spočívá v editorské, textologické a komentátorské činnosti, zaměřené na českou klasickou i soudobou literaturu, zejména poezii.
Zabýval se též divadelní historií a teorií, problematikou umělecké recitace a problematikou divadla poezie.

Byl třikrát ženat. První ženou byla franštinářka Květuše Bobková (1929-2012) ze Spořilova, druhou herečka Eva Kulichová (*1961) a do třetice herečka Marta Hrachovinová (*1955).

Z díla:
  • V. K. Klícpera (1960)
  • Bratři Mrštíkové (1965)
  • vykladač a editor díla V. Holana (Sebrané spisy Vladimíra Holana, 11 svazků, 1965-88; v posledním svazku obsáhlý Justlův Životopis Vladimíra Holana).
  • Uspořádal četné výbory z díla českých básníků a spisovatelů 19. a 20. století, které doprovodil úvodními studiemi nebo eseji.
  • Scenáristicky a režijně se podílel na stovkách literárních pořadů pro Divadlo hudby a Violu, na množství rozhlasových literárních pásem a více než 40 gramofonových nahrávkách.
  • Ozvuky času, Akropolis, 2007 (životopis)
Odkaz:
Televizní rozhovor s redaktorkou Terezou Brdečkovou

[Na začátek stránky]