Aktuality

  Oslava narození a zároveň rozlučka s bratrem Jakubem.
P. Mgr. Jakub František Sadílek OFM

Dne 28.6.2017 bude po mši sv. v kostele sv. Anežky na Spořilově oslava narozenin a zároveň rozlučka s moderátorem spořilovské farnosti bratrem Jakubem Františkem Sadílkem, který byl 17.5.2017 zvolen provinciálem františkánského řádu v ČR.

Br. Jakub František Sadílek OFM se narodil roku 1978 v Praze. Svoji cestu k víře nalezl na 2. stupni základní školy, zejména po zhlédnutí evangelizačního filmu o Ježíši. Pokřtěn byl ve smíchovské farnosti. Po maturitě na zdejším gymnáziu nastoupil do bohosloveckého semináře a po druhém ročníku a základní vojenské službě přestoupil do české provincie bratří františkánů. V roce 2006 složil slavné sliby a o rok později byl vysvěcen na kněze. V tomto období působil jako kaplan v Uherském Hradišti. Věnoval se také studentům na Stojanově gymnáziu Velehrad. Od roku 2009 až do současnosti měl v Praze na starost formaci bratří s časnými sliby. Je také moderátorem pražské farnosti sv. Anežky na Spořilově. V provincii zastával také funkci moderátora povolání, misií, formačního týmu. Mnoho let vnímal touhu dělit se i s nevěřícími o svou víru. Z tohoto Božího povolání se zrodily městské evangelizace známé pod názvem Františkánské misie.
K jeho zájmům patří hory a fotbal.


Vysvětlivky:

  • Františkáni je souhrnné označení pro vícero řeholních společenství, které se řídí Regulí sv. Františka z Assisi. Patří mezi žebravé řehole. Původní mužskou žebravou řeholi založil v roce 1209 sv. František z Assisi. Později se františkánská řehole rozrostla i o ženský směr (klarisky pod vedením sv. Kláry) a tzv. III. řád pro laiky.
    Ještě za Františkova života, a o to více po jeho smrti (1226), v řeholi začaly spory ohledně dodržování Regule a ideálu chudoby, které pak v 14. století vyvrcholily rozdělením řádu na více samostatných řeholních společenství, včetně několika sekt.
  • Provinciál řádu je nejvyšším představitelem mnišského řádu na daném území, v našem případě ČR. Jeho nadřízeným je už jen generál řádu, sídlící v Římě.