Spořilov: Osobnosti:


Inka Bernášková (7.2.1902 Praha - 26.8.1942 Plötzensee)Inka Bernášková    I. Preissigová-Bernášková,
    Praha Spořilov čp. 944
    Jihovýchodní VIII. 11

Před 77 roky byla 26.8.1942 popravena gilotinou paní Inka Bernášková v Plötzensee u Berlína.

Dík nepromluvila.

Po vyjití knihy Jany Vrzalové "Zasnoubena se smrtí" se oživila vzpomínka na paní Inku Bernáškovou. Padlo několik návrhů na pojmenování náměstíčka, náměstí nebo školy jejím jménem. Bylo oponováno tím, že zde do školy nechodila a na Spořilově žila jen několik roků. Pravda, popravili ji ve 40 letech.

Paní Bernášková byla žena, která se nesmířila s německou okupací. Navázala spolupráci se stejně smýšlejícími lidmi. Prostřednictvím letáků a ilegálního časopisu "V Boj" podporovala národní sebevědomí občanl a vyzývala k občanské neposlušnnosti.
byla zatčena, vyslýchána, mučena, vězněna. Nevyzradila žádné jméno svých spolupracovníků. Zachránila tak několik desítek Spořilováků. Odsouzení berlínským soudem odmítala s tím, že je občanka Československé republiky a odsoudit ji může jen československý soud. Dne 26.8.1942 byla v Plötzensee u Berlína sťata. Její otec Vojtěch Preissig, malíř a grafik, byl umučen v Dachau. Její manžel Eduard Bernášek v Buchenwaldu.

Uplynulo 77 let od jejího stětí. Připomínám osud spořilovských spoluobčanů, aby se nenaplnila vůle nacistických okupantů a proletářských diktátorů: zapomenout na národní hrdost a to, že chceme být pány ve vlastní zemi.

Zasaďme ji alespoň strom!

Vzpomíná Lída Nohejlová

[Na začátek stránky]