Aktuality

Pohledy do nebe v lednu 2017


Pohled na lednové hvězdné nebe zvečera (ovládací prvky nefungují, neboť se jedná jen o bitmapovou kopii z obrazovky počítače)

Pošmourné dny na konci prosince byly vystřídány na Nový rok jasnou oblohou a to i v noci, takže bylo možno pozorovat hvězdné nebe v celé kráse.
Zimní hvězdná obloha je na hvězdy bohatější než ta letní a co víc na zimní obloze nalezneme nejkrásnější souhvězdí celého nebe - Orion. Aby toho nebylo málo, v zimě uvidíme na nebi také nejjasnější hvězdu celého nebe - Sirius.
Náš Spořilov není zrovna nejvhodnější k pozorování hvězd, zvláště těch na jihu. Spořilov leží na severním svahu a tak značná část jižní oblohy je pozorovateli zakryta terénem a domy s vysokými střechami tuto situaci ještě zhoršují. To, že na území Spořilova leží centrum české astronomie - Astronomický ústav ČSAV - nám v tom nijak nepomůže.
Nicméně situace není zas tak nepříznivá, aby nebylo z vhodných míst zajímavé zimní nebeské objekty pozorovat. Zveme vás tedy na malou vycházku po zimní obloze a nebudete při ní potřebovat žádný triedr a tím spíše hvězdářský dalekohled. Maximálně brýle - pokud je nosíte - a samozřejmě jasnou oblohu.

Měsíc bude na začátku ledna před první čtvrtí, takže brzy zapadne. Na jihozápadě nás ale upoutá jasná Venuše a od ní k jihu načervenalá planeta Mars (viz mapka nahoře). V druhé polovině noci a ráno je pěkně viditelný Jupiter.



Detailnější pohled na lednové hvězdné nebe s vyznačením tzv. "zimního šestiúhelníku"


Podíváme-li se na oblohu směrem k jihu (na Spořilivě směr sever - jih je kolmý k ulicím po vrstevnici: proti kopci je jih, z kopce dolů pak sever), můžeme spatřit seskupení jasných hvězd, které je možno uspořádat do tvaru šestiúhelníka (viz obrázek). K nalezení šestiúhelníka na nebi začneme od nejjasnější hvězdy celého nebe - Siria. Tato hvězda tvoří nejnižší (nejjižnější) hrot šestiúhelníka a nachází se nízko nad obzorem. Postupujeme-li nahoru doleva, nalezneme další vrcholů obrazce - hvězdu Prokyon. Nyní postupujeme vzhůru (na sever), kde další z vrcholů šestiúhelníka tvoří dvojice hvězd - Kastor a Polux. Pokračujeme doprava nahoru až narazíme na jasnou hvězdu - Kapela, která leží na nejsevernějším hrotu obrazce. Vravo dolů je pak hvězda Aldebaran a pod ní hvězda Rigel. Šestiúhelník pak uzavírá hvězda Sirius.

Uvnitř šestiúhelníka zůstalo uzavřené souhvězdí Orion.

Podrobnější mapka zimního nebe



[Na začátek stránky]