Spořilov: Osobnosti: Hudebníci

Josef Stanislav [1897-1971]Josef Stanislav
Josef STANISLAV se narodil 22. 1. 1897 v Hamburku a zemřel 5.8.1971 v Praze.
Maturoval na reálce v Praze na Smetance (1915). Od nejútlejšího dětství se věnoval hudbě. Žák Jar. Jeremiáše, J. B. Foerstra a V. Nováka ve skladbě (abs. mistrovskou školu pražské kons. 1922), Ad. Mikeše, Rom. Veselého a K. Hoffmeistra v klavíru (1925/29, abs.). Ve 20. letech hojně koncertoval a skládal. Konal celovečerní koncerty jako virtuozní sólový pianista i doprovázeč předních pěvců. Jeho sonáta pro violu a klavír provedena na Večeru skladatelů školy Vít. Nováka (1920), první koncert z jeho skladeb se konal 17. 10. 1930. Za okupace založil s A. Cechem pedagogickou sekci Unie českých hudebníků a v jejím rámci pak hud. školu. Zároveň pracoval jako člen ilegální skupiny KSČ a ke konci okupace byl zvolen předsedou Revolučního národního výboru na Spořilově.
Od prázdnin 1948 profesor AMU pro obor lidové tvořivosti, mezitím i ředitelem Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV (1953 až 1954). Vyznamenán za své celoživotní zásluhy Řádem práce (1957) a Laureát státní ceny II. stupně (1951). Čestný člen SČS (1963).
Stanislav se zabýval folklorem a je autorem řady poúnorových masových písní a kantát jako např. Matka země (1951), Stalin bohatýr (1952), Píseň jednotných odborů, Píseň uhelných brigád, Gottwaldova Ostrava aj., z nichž některé (S presidentem Gottwaldem, Se zpěvem a smíchem) byly ve své době široce známy.Josef Stanislav bydlel na Spořilově, Jihozápadní II., čp. 1031

[Na začátek stránky]