Spořilov: Sokolské orchestry

Spořilovské sokolské smyčcové kvarteto (klavírní kvinteto):

Zleva: J.Valášek, ?, M. Novotný, M. Purgerová a V. Prchlík

Komorní soubor založený v šedesátých letech jako smyčcové kvarteto ve složení: Vladimír Prchlík, I. housle, Václav Cimr, II. housle, Jaroslav Kubát, viola, prof. Marie Purgerová, violoncello, Miroslav Novotný, harmonium, klavír a úpravy skladeb pro smyčcové kvarteto nebo klavírní kvinteto.
Sólisté - sestra Hana Hadererová, soprán, bratr Jiří Valášek, baryton.
V roce 1982 se soubor přeměnil v klavírní kvinteto.

Soubor účinkoval v různém složení, nejčastěji jako klavírní trio. Trio doplněné sólisty Hanou Hadererovou (soprán) a Jiřím Valáškem (baryton), a sólisty Lukášem Dobrodinským (harfa) a Vítem Homérem (flétna) účinkuje pravidelně na hudebních nešporech a při příležitosti církevních svátků na Spořilově, v Zahradním Městě, ale i hostuje ve sborech Cčsh na Královských Vinohradech, ve Vršovicích i jinde.
Vystoupení při bohoslužbách, na vánočních či velikonočních koncertech nebo pietních aktech o svátku Dušiček ve sborech Cčsh : Královské Vinohrady, Vršovice, Nusle, Michle, Záběhlice, Spořilov.
Výběr některých vystoupení Spořilovského kvarteta (kvinteta) ve sborech a na veřejnosti:
 • 13. 4. 1974 - Velikonoční koncert - Bílá sobota - návštěva bratra patriarchy ThDr. Miroslava Nováka s hromadným křtem dětí
 • Koncerty k 60 jubileu založení CČS: - 16. 3. 1979 na Zahradním Městě a 30. 12. 1979 na Spořilově
 • Vánoční koledy – směs v úpravě J. Stöckera pro smyčcové kvarteto o svátcích vánočních
 • Smyčcový kvartet Josefa Haydna "Sedm posledních slov J. K. na kříži"- o svátcích velikonočních
 • Koncerty duchovní hudby z děl W.A. Mozarta, Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, L. v. Beethovena, L. Bocceriniho a dalších pro Československý červený kříž na Spořilově a pro Klub důchodců Karla Vacka na Spořilově - životní jubilea a výročí.
 • Vystoupení v obřadní síni Obvodního úřadu v Praze 4 - Nuslích při výročích svatby manželských dvojic a při vítání novorozenců
 • Účinkování při svatebních obřadech v Chodovské tvrzi.
 • Účinkování v při otevření kina SIGMA na Spořilově (zahájení provozu)
 • Účinkování v Domově důchodců na Zahradním Městě, v Branickém divadle, v Kulturním domě v Běchovicích ,
 • Vystoupení v Kulturním domě GONG ve Vysočanech u příležitosti 80. výročí Křesťanských esperantistů a další
 • Slavnostní koncert ke 140. výročí narození prezidenta Osvoboditele Tomáše Garrigue Masaryka pro OF na Spořilově a T.J. SOKOL Praha - Spořilov, Roztyly dne 7. března 1990 v sokolovně. 


[Na začátek stránky]