Spořilov: Osobnosti: Hudebníci

Miroslav Krejčí [1891-1964]Miroslav Krejčí
Miroslav KREJČÍ se narodil 4. 11. 1891 v Rychnově nad Kněžnou a zemřel 29.12.1964 v Praze.
Od 6 let se učil hře na klavír a na varhany u učitelů z Rychnova nad Kněžnou. Po maturitě na klasickém gymnáziu ve svém rodišti studuje na Karlově univerzitě přírodopis a hudební vědu. Zárověň soukromý žák skladatele Vítězslava Nováka, obor skladba. V roce 1915 aprobován jako gymnaziální profesor. Působí na různých pražských středních školách a na konzervatoři.
Hudbu skládal od mládí (zachovaly se záznamy prvních skladbiček z jeho 4 let). Ještě než začal studovat kompozici u V. Nováka složil 2 symfonie, 3 kvarteta, sonaty atd.
Velmi plodný autor. Mezi jeho díla patří z komorních: 5 smyč. kvartetů, kvintet s klarinetem, dechové terceto, houslová sonata, smyčcový kvintet, divertimento pro dechový kvintet, klavírní kvartet. Klavírní cykly: "O radostech a lásce", "Tance", "Ze života", "Hrst bukvic ježatých", "Taneční hudba" a mnoho skladeb drobnějších. Z velmi četných sborů nejvýznamnější jsou 6-hlasý "Žalm 148", ženské sbory "Helladě", "Ke svátku matek", "Ukolébavky dvojitým kanonem", "Letní den", smíšené: "Smrt a život", mužské: "V náruči boží", dále "Píseň vítězná" (s orch.) a "Vokální symfonie".
Četné jsou úpravy lidových písní českých i jihoslovanských pro sbor i zpěv s klavírním doprovodem. Má ovšem také písně původní. Dále 2 mše, chorály "Benedicamus", "Sv. Václave". Z orch. skladeb "Válečná symfonie", suita "Král Lávra", "Mokrovratská serenáda", "Život a čas", "Malá suita". Je také autorem dvou oper: "Léto" (podle Šrámka) a "Hejtman Talafús".


Miroslav Krejčí bydlel na Spořilově, Čtyřdílná čp. 1132.

[Na začátek stránky]