Spořilov: Osobnosti: Hudebníci

Jiří Julius Fiala [1892-1974]Jiří Fiala
Jiří Julius FIALA se narodil 14. 9. 1892 v Praze na Smíchově a zemřel 3.8.1974 v Praze.
Učil se nejprve klavírní hře u Antonína Čejky, poté byl přijat na pražskou konzervatoř, kde studoval hru na varhany, dirigování a kompozici u Ondřeje Horníka, Josefa Kličky, Karla Steckera a Františka Spilky (1910–13). Ve studiu skladby pokračoval v mistrovském kurzu u Vítězslava Nováka (1913–15). Následně působil jako kapelník v nuselském biografu Světovid (1915), člen orchestru a 2. kapelník divadla Aréna na Smíchově (1916–22), kapelník Tylova divadla v Nuslích (1924–25), šéf opery Jihočeského divadla v Českých Budějovicích (1925–26), kapelník u divadelní společnosti Adolfa Marka v Poděbradech (1926–28), krátce působil na středním Slovensku (1928–29) a u zpěvohry Vinohradského divadla (1929–32). Mezi léty 1940–44 byl zaměstnán jako hudební poradce, dirigent a dramaturg v divadle Uranie v Praze-Holešovicích. Nadále spolupracoval s filmem a s rozhlasem, mnoho let byl funkcionářem Svazu českých skladatelů a Ochranného svazu autorského. V době své spolupráce s divadly vytvořil Jiří Julius Fiala řadu operet. Od roku 1932 se věnoval zejména kompozici filmové hudby a dirigentské činnosti u filmu, spolupracoval se skladatelem Járou Benešem a se svým bratrancem Emanem Fialou. Je autorem hudby k 35 celovečerním filmům, k řadě filmů krátkých i reklamních, autorem hudby scénické aj. Ve své tvorbě navázal na tradiční proud české operetní a populární hudby představovaný např. Oskarem Nedbalem, Karlem Moorem nebo Karlem Weisem. Je též autorem děl z oblasti artificiální hudby, z nichž si zaslouží pozornost Serenáda pro dechový kvintet (1919), Sonáta pro klavír, Smyčcový kvartet, symfonická skica Válka a mír (1917, později přepracována pod názvem Soumrak a úsvit), Veseloherní ouvertura pro orchestr (1919), Suita z českých tanců pro orchestr (1919), cyklus symfonických básní Legenda o staré Praze, 3 mše, kantáta U nás, smíšený sbor Já jsem horník a kdo je víc?, 2 melodramy na básně Petra Bezruče Kantor Halfar a Bernard Žár, opera Lásky div podle Julia Zeyra, balety Vládce žlutého jedu a Golem, oba na libreto Joe Jenčíka (1924) aj.


Jiří Julius Fiala bydlel na Spořilově.

[Na začátek stránky]