Spořilov: Aktuality

Mimoběžné klání

Na Spořilově na Roztylském náměstí se konala schůzka občanů s projektantem a organizátory výstavby hřišť na spodní části náměstí. Předtím byla dokonce sepsána petice. Proč tolik povyku kvůli dětskému hřišti?
Zdá se, že je to problém zástupný celkové nespokojenosti Spořilováků.

Projekt úprav celého náměstí zpracoval se svým ateliérem ing. Zdenek Sendler. Je to známý zahradní architekt, který se v Praze podílel na řadě projektů a realizací a je považován za kvalifikovaného odborníka.
Jistě bylo nutno vynaložit velkou práci, prosadit projekt, sehnat všechna potřebná vyjádření a v neposlední řadě i značný finanční obnos, aby se náměstí zkultivovalo a mohlo se zařadit mezi špičková náměstí nejen v Praze.
Bohužel pořadí realizace tohoto záměru, totiž začít od hřišť ve spodní části náměstí, nebylo šťastným řešením. Jednak v tomto prostoru už hřiště existuje a okolní dětská hřiště zejí prázdnotou a také všeobecné výzvy k šetření kde se dá vedly k tomu, že se zraky obyvatel upřely k tomuto projektu a hledaly na něm detaily, které by celou akci zpochybnily.
Samozřejmě, že všechny, kdo na projektu spolupracovali a pomohli ho prosadit, tato reakce obyvatel musela velmi roztrpčit. Vždyť právě teď je příležitost, právě teď jsou peníze, přímo určené na tuto akci!

Ale podívejme se na problém z druhé strany. Rozbité ulice, shnilý vodovodní řád, kdy každou chvíli je v části pod Hlavní ulicí zavřená voda, přetížení dopravou, špatné ovzduší, chybějící samoobsluha - zato dvě prodejny se sanitární keramikou, to je jen výběr stesků, odposlechnutých mezi lidmi na uvedeném shromáždění. Hřiště, to je podle nich to poslední, co je právě teď nutno na Spořilově řešit. Že je to počátek něčeho nového, velkolepého, to v tuto chvíli - kromě výjimek - nikoho nezajímá.
A navíc je tu hrozba od východu, zvaná "Trojmezí". Nedivíme se tedy Spořilovským, že si vybíjejí zlost na něčem, co by jednou mohlo být jejich chloubou.
[Na začátek stránky]