Spořilov

 


prof. ak. sochař Jan Hendrych [*1936]Jan Hendrych
Jan Hendrych se narodil 28. listopadu 1936 v Praze. V letech 1951-1955 absolvoval střední odbornou školu bytové tvorby v Praze a potom v letech 1955-1961 studoval na UMPRUM Praha u prof. Josefa Wágnera a Kavana. V letech 1964 -1967 aspirant u profesora Karla Hladíka na AVU (1964 -1967). Od roku 1990 je na AVU docentem a o rok později profesorem. Vede jeden z ateliérů sochařství. V letech 1993 -1995 byl prorektorem AVU.
Samostatně vystavuje od roku 1966. Realizoval mnoho projektů v architektuře a věnuje se také restaurování sochařských děl, především barokních. Zabývá se i medailérstvím - zúčastnil se 9 medailérských přehlídek FIDEM. V roce 2000 externě prednášel na Akademii umění v Helsinkách. V roce 1966 se stal členem tvůrčí skupiny Index a v roce 1993 členem obnovené Umělecké besedy. Je také externím profesorem výtvarné fakulty Akademie umění v Banské Bystrici.

Na Spořilově I. má v Púchovské ulici sochu Matka s dítětem.Pramen - Jan Kříž: Jan Hendrych sochy, kresby, grafiky 1958 - 2004 / katalog k výstavě, ČMVU Praha 2005


[Na začátek stránky]