Praha: Spořilov: Aktuality


Josef Haydn: Sedm posledních slov Vykupitelových na kříži


Haydnovo stěžejní dílo vzniklo v roce 1785 na objednávku biskupa ze Španělského Cádizu pro pašijovou pobožnost v kostele Santa Cueva. V katedrále bylo zvykem, že kněz přečetl Kristova slova a poté se meditovalo. Právě pro tyto chvíle Haydn zkomponoval hudbu, která prohlubuje význam vyřčených slov.


Introduzione - Maestoso ed adagio
Largo - Pater, dimitte illis, non enim sciunt guid faciunt
Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí
Grave e cantabile - Amen dico tibi: hodie mecum eris in paradiso
Amen, pravím ti, ještě dnes budeš se mnou v ráji
Grave - Mulier, ecce filius tuus, et tu, ecce mater tua!
Ženo, hle tvůj syn!
Largo - Eli, Eli, lama sabachtani!
Adagio - Sitio
Žízním
Lento - Consumatum est!
Dokonáno jest!
Largo - Pater, in tuas manus commendo spiritum meum
Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha
Il Terremoto - Presto con tutta la forza
Zemětřesení


Pozvánka

Partitura prvních houslí

Jak už se stalo zvykem - koncert uvádí některý z duchovních, tentokrát bratr Jakub OFM

Na rozdíl od minulého roku letos převládá teplé oblečení. Podle expertů to přispělo k vylepšení akustiky kostela.

Ještě jeden pohled do sálu.

Podle účastníků bylo letošní vystoupení Stamicova kvarteta naprosto vyjímečným a strhujícím. Mělo dynamiku a přesné provedení. Shodli se v tom, že ti co nepřišli mohou jenom litovat. Obecenstvo třikrát vyvolalo učinkující a odměnilo je bouřlivým potleskem.

Stamicovo kvarteto po heroickém výkonu: (zleva) Jindřich Pazdera - 1. housle, Jan Kačer - text, Josef Kekula - 2. housle, Petr Hejný - violoncello, Jan Pěruška - viola.

A ještě několik záběrů, věnovaných návštěvníkům