Aktuality

Havarie vody na Novém Spořilově 17. 05. 2019

 Ulice Hlavní mezi prodejnami Albert a Penny byla kolem poledne 17.5. policejně kvůli havarii vodovodu uzavřena

   Křižovatka u prodejny Penny byla zaplavena vodou a znemožnila tak automobilový provoz. Pozastaveny byly pak    především autobusové linky 135 a 138. Část cestujících čekala a část rezignovala a vydala se pěšky na stanici    Lešanská, odkud linky 138 a 135 už fungovaly a pokračovaly dále po své trase.