Průvodce Praha: Spořilov

  Rodinné vily u Hamerského rybníka  Celkový pohled

Řešení stavby kompozičně navazuje na stávající objekt sportovního areálu, se který oba domy sousedí. Rodinný dům byl řešen jako jednopodlažní objekt nepravidelného čtvercového půdorysu, podsklepený v celém rozsahu, je zastřešen formou dvojvrstvé, velmi ploché jehlanové střechy, kde mezi jednotlivými vrstvami vzniká škvíra bazilikálního osvětlení. Hustě kladené krokve 10x25 cm jsou po obvodu střechy uloženy na viditelnou dvojici vaznic o stejném profilu, podpíranou taktéž zdvojenými dřevěnými pilíři. Tento systém vytváří základní charakteristický detail stavby, uplatňující se výrazně i v interiéru. Základním stavebním materiálem jsou porothermové bloky a lepené tesařské konstrukce. Dále se zde výrazně uplatňuje sklo a kámen, a to jak ve formě obkladů, tak masivního zdiva. Vždy se jedná o opuku. Velké prosklené otvory umožňují výstup z obytných částí domu a prostoru bazénu do otevřeného atria nebo přímo do zahrady. Tato francouzská okna jsou výhradně posuvná, krytá posuvnými dřevěnými žaluziemi.
Střešní krytina je tvořena částečně betonovými taškami KM Beta, částečně titanzinkovým plechem. Dům je doplněn zahradními zdmi z opukového kamene, prokládanými pevnými i posuvnými dřevenými plochami.
Vstup je situován na západní straně domu. Přes vstupní halu s vazbou na šatnu se vejde do centrální komunikace, která obemyká čtvercový obývací prostor s krbem. Tato komunikace je shora nasvětlena bazilikálním způsobem, podstřešními okny. Na jižní straně se uvolňuje od obvodového zdiva a dostává charakter obytné haly. Ta je volně propojena s prostorem kuchyně a jídelny a směrem na jihovýchod také s prostorem bazénu. Všechny tyto tři zmíněné prostory jsou odděleny od obytného atria posuvnými prosklenými stěnami. V létě dochází k naprostému prolnutí interiéru a exteriéru. Na centrální chodbu navazuji v severní části klidové zóny ložnic rodičů a pokojů dětí. Horní patro domu sestává pouze z prostoru pracovny nad centrálním obývacím pokojem a dominuje mu velké střešní okno ve tvaru jehlanu. Severně od vstupu do domu je situováno parkování (resp. garážování) automobilů s vazbou na skladové a provozní místnosti.
Autorem projektu je ak. arch. Jan Špaček.


Řez domem. 


[Na začátek stránky]