Průvodce Praha: Spořilov: Hamerský rybník

  Ostrovy v Hamerském rybníku  Oba ostrovy při pohledu přes mokřad v červnu 2010

Až do 60-tých let 20 století v Hamerském rybníku žádný ostrov nebyl. Mluvilo se jen o "Růžovém ostrově" mezi Botičem a mlýnským náhonem. Dnes jsou uprostřed rybníka ostrovy dva.


  Stav před navezením ostrůvku


  První z ostrůvků v Hamerském rybníku nedlouho po svém vzniku


  Ostrůvek v únoru 2006

První, západnější, vznikl při bagrování bahna ze dna rybníka v roce 1959. Má kolem 30 m2. Postupně zarůstal náletovými rostlinami. V roce 2006 pak byl na popud Spořilovských novin osazen dřevinami, mj. zde byl zasazen pyramidální dub. Tento ostrov se stal refugiem zvířat, žijících na rybníce, ale během zim, kdy rybník zamrzl, byl porost i břehová linie ničeny bruslaři, kteří ostrov používali jako základnu pro odpočinek či přezouvání bruslí.  Ostrov v únoru 2006 s bruslaři

V roce 2009 při opětovném bagrování dna byly břehy prvního ostrůvku upraveny lomovým kamenem, aby nedocházelo k erozi břehů.  Ostrov racků v červnu 2010 - pohled od kostela

Zároveň byl východně od stávajícího ostrova založen ostrov druhý, tzv. "Ostrov racků". Protože racek ke svému hnízdění vyhledává holá místa bez vegetace, byl povrch nového ostrova vysypán pouze oblázky. Břehy ostrova byly rovněž opevněny záhozem z těžkého lomového kamene. Ostrov je větší ten první a má oválný tvar o rozměrech cca 15 m x 20 m.  Situace ostrovů na Hamerském rybníku

 


[Na začátek stránky]