Aktuality

Nutrie říční na Hamráku.


Když jsme šli 28.6.2016 kolem Hamerského rybníka uhasit žízeň do zdejší restaurace, zpozorovali jsme chumel lidí, jak cosi krmí ve vodě. Protože byla zrovna doba, kdy labutě vyváděli mladé, nezdálo se nám na tom nic mimořádného. Když jsme však přišli blíž, užasli jsme. Krmeným nebyla labuť, ale velký exemplář nutrie. To jsme se ovšem dověděli až později po konzultaci s ing. Ondřejem Paličkou. Nejdříve jsme totiž toho hlodavce považovali kvůli velikosti za bobra.
Hlodavec nebyl plachý a ochotně spořádával rohlíky, které mu lidé házeli. Již dříve jsme se dočetli, že podobnou zkušenost mají i lidé v okolí přirozených břehů Vltavy, zde je to však novinka, nepříliš vítaná správci rybníka, protože nutrie rozhrabávají břehy.

Tak až půjdete kolem a zahlédnete v rybníce velkou myš, nelekněte se! Nutrie není lidem nebezpečná a ani není známo, že by přenášela nějaké, lidem nebezpečné choroby. Je to jen zajímavý přírustek do seznamu obyvatel Hamráku.

A ještě pár základních informací:

Nutrie říční (Myocastor coypus)

Řekomyš americká, vodní krysa či také bobr bahenní pochází z mimotropických oblastí Jižní Ameriky. V Evropě chována jako kožešinové zvíře. Uniklá zvířata pak zdomácněla a vytvořila zde životaschopné kolonie. Dospělá nutrie dosahuje délky 40 až 70 cm, ocas má 30 až 45 cm. Váží obvykle 5 až 6 kilogramů, dobře živený alfa samec může dosáhnout až 12 kilogramů.
Nutrie se živí hlavně kořeny a oddenky rostlin, jak vodních, tak i pozemních. Doba rozmnožování není vázána na určitou dobu. Nutrie mohou mít 3 - 4 vrhy do roka. Samice je březí 128 - 132 dní a rodí 5 - 6 mláďat.

Přečetli jsme:

"Nutrie říční nám kolem vod dělají trochu neplechu. Obzvlášť v Praze," posteskne si Václav Nejman, vedoucí střediska Lesů hl. m. Prahy.
Tihle hlodavci, známí též jako vodní krysy, totiž ničí vegetaci a podorávají břehy. "Při povodních by pak proto mohlo docházet například k sesuvům půdy," vysvětluje pan Nejman. "Praha má nutrií bohužel hodně," říká s tím, že hlavní město se jim brání odchytem.
 


[Na začátek stránky]