Průvodce Praha: Spořilov: Hamerský rybník: Ptáci

Lyska černá - Fulica atra L. (1758)


Lyska černá na Hamerském rybníce

Lyska černá je nejhojnější chřástalovitý pták. Žije v celé Evropě mimo nejsevernější oblasti. Velmi podobné druhy žijí také v Americe a dokonce v Australii. U nás žije na rybnících a jiných stojatých vodách s porosty orobince, rákosí apod. Je sice tažná, ale naše populace většinou přezimují na nezamrzajících řekách. Zde často tvoří velká hejna. Lysky z východní a severní Evropy odlétají v říjnu až listopadu jihozápadním směrem.
Lyska černá - jak již praví název - je černá s bílým zobákem a lysinou nad ním. Obě pohlaví jsou zbarvena stejně. Je menší než kachna divoká. Její délka je kolem 38 cm.
Na Hamerském rybníce je běžná a dobře rozpoznatelná i z dálky. Při plavání pocukává hlavou. Velmi dobře a často se potápí. Zdržuje se často i na otevřené hladině. Těžko vzlétá a dlouho při tom běží po hladině. Na rozdíl od kachen a labutí nepřiplouvá při krmení až ke břehu.
Na zimu odlétá k Vltavě. Zpět se vrací v březnu. Páry si utvoří teritoria, která srdnatě brání. Ihned po příletu začnou se stavbou hnízda, a to v rákosinách, porostech orobince nebo ostřice apod. Hnízdo staví nad vodou, často plovoucí a na něj vede z vody most z dlouhých listů orobince, rákosu a pod. Je zhotoveno z částí stonků a lístků a někdy si nad ním ptáci postaví z přelámaných stonků rostlin jakousi stříšku. Samice snáší obvykle 6 až 9 vajec a sedí na nich střídavě se svým partnerem 21 až 22 dní. Mláďata jsou voděna oběma rodiči. Jsou černá a mají oranžově červenou hlavu se žlutými konci peříček. Rodiče přinášejí mláďatům potravu do zobáku. Potrava lysek se skládá především z částí zelených rostlin, na podzim ze semen, ale v době hnízdění se lysky živí také drobnými bezobratlými živočichy.[Na začátek stránky]