Průvodce Praha: Spořilov

  Huťský mlýn [Záběhlice čp. 1]  Bytový dům na místě mlýna

Huťský mlýn je poprvé zmiňován již v roce 1432, tedy dávno před tím, než se zřídil rybník. Od práčského jezu ke mlýnu vedl náhon ke mlýnu a od mlýna odtékala voda zhruba 300 m dlouhým korytem zpět do Botiče. Plocha mezi náhonem a Botičem byla nazývána "Růžový ostrov".
V roce 1770 na místě mlýna byl vybudován vodní hamr zároveň s rybníkem. Hamr vlastnil Florián Springholz a po něm Jan Hilbert. Hamr nebyl žádný velký podnik. V roce 1783 tady pracovali jenom 4 zaměstnanci (mistr, 2 tovaryši a učeň). Hamr tady fungoval až do roku 1880. Vyráběly se tu měděné kotle, plech a další výrobky. Tehdy hamr získal František Ringhofer a zřídil tu malou slévárnu. Pro jeho záměry však zde bylo příliš těsno a své podnikání přenesl na Smíchov.

Místa se ujal podnikatel Ferdinand Blecha, který sem v roce 1912 z Nuslí přestěhoval svou parní prádelnu a chemickou čistírnu, provozovanou pod názvem "Standard". V Záběhlicích našel pro praní zdroj měkké vody a v okolí dostatek luk, vhodných k bělení prádla. Zaměstnával kolem 50 lidí. Jeho prádelna byla na tehdejší dobu vybavena moderní technologií a pracími stroji se ždímačkami, které poháněl parní stroj. Rozvážku prádla obstarávala už tenkrát nákladní auta. V záběhlické prádelně si nechaly prát a čistit nejen bohatší rodiny, ale i pražské hotely, nemocnice a státní instituce.
Úspokojení ze prosperujícího podniku Blechovi kazilo jen to, že mu obec ukládala povinnost vyčistit Hamerský rybník, neboť jeho zápach obtěžuje celé Záběhlice. Zápach ovšem nezpůsobovala prádelna, ale splašky, které sem přitékaly z neodkanalizovaných obcí - Hostivaře a celých Záběhlic.

Blechův závod dodnes připomíná ulice K Prádelně. V letech 1927 až 1938 se jmenovala Kostelní, neboť na jejím konci stojí kostelík Narození Panny Marie. Samo místo, kde byla prádelna a čistírna mělo tehdy hned několik místních názvů - Podle mlýna, V hamrech, Mlýn Hutť nebo prostě Na hutích.Pohled na prádelnu ve směru od kostela

Za II. světové války zde sídlila firma Aktofot1) Oldřicha Haagera ze Spořilova (Jižní II.), zaměřená na jemnou mechaniku a optiku. Firma vyráběla a prodávala speciální fotoaparáty a kamery (firma Aktofot mj. zdarma sestrojila speciální víceformátový /6x6, 6x9, desky/ fotoaparát pro spořilovského cestovatele a arachnologa Jiřího Bauma). Výroba v továrně byla převážně založena na patentech majitele. Nejvýznamnější z výrobků byla letecká kamera, stabilizovaná gyroskopem, odkoupená čs. armádou. V roce 1934 nechal Haager rybník vyčistit, aby mohl v továrně instalovat turbinu. Bahno si jako hnojivo rozebrali zahrádkáři.
V roce 1948 majitel celou firmu prodal Josefu Tomešovi (výroba armatur a kovového zboží), ale od nového majitele odkoupil Hamerský rybník. Ten posléze pronajímal, např. Sázavskému rybářskému svazu.
Soukromá firma J. Tomeše v následujících letech zanikla, a to výnosem ze 6.6.1950. V 60-tých letech byl "mlýn" v majetku n.p. Meopta, který zde vyráběl lékárnické váhy a konečně od 70-tých let přešel pod n.p. Chirana Strašnice.Továrna Aktofot


Kondominium Hamr
V současné době je tu bytový komlex na místě sbouraných zbytků předchozích objektů. Po získání stavebního povolení byl projekt i s pozemkem prodán společnosti Homolka Group, která realizovala výstavbu a úspěšně rozprodala apartmány. Kondomium Hamr (uzavřenéný, výlučně obytný soubor) je tvořen třemi budovami. V prosinci roku 2003 byl dokončen první dům, který je rekonstrukcí původního hamru čp. 1 v Záběhlicích. V roce 2004 byly dokončeny zbývající dva obytné domy. Autorem kondominia je ing. arch. Oleg Haman.


Počet bytových jednotek Bytové jednotky m2 Sklepy m2 Počet garážových stání Počet venkovních parkovacích míst Celkové investiční náklady (mil. Kč)

125 7.134 218 66 53 232,4

Odtok z rybníka je veden pod novým bytovým domem a vyústěn až na severní straně dalších bytových domů v ulici Podle náhonu.Situační plánek z konce 40-tých let. Na plánku je mj. vidět, do jaké míry byl tehdy Hamerský rybník zarostlý
________________________
1)Název Aktofot nepochází od fotografování aktů, ale od fotografování akt (dokumentů). Šlo tedy o předchůdce kopírovacích strojů. 


[Na začátek stránky]