Aktuality

  Halloween na Spořilově.


 Tykev v Severozápadní V.

Svátek Halloween se slaví většinou v anglicky mluvících zemích, převážně v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Austrálii, Novém Zélandu aj., a to v posledním říjnovém dni.
Většina křesťanských svátků je spjata s jejich pohanskými předchůdci, zdálo by se tedy, že i tento svátek je residuum nějaké pohanské (keltské) tradice.
Traduje se totiž, že původní keltský název poslední říjnové noci byl Samhain podle keltského boha Samhaina (Sow- en, Anwinn), který byl podle víry starých Keltů pánem mrtvých. Podle keltských představ byl této noci předěl mezi světem živých a mrtvých nejmenší ze všech dní v roce.
Údajně v dobách rozmachu katolické církve se její představitelé, zvlášť papež Bonifác, snažili vymýtit pohanské tradice a propagovat mezi lidmi křesťanství. Protože byl Samhain mezi obyvatelstvem považován za jeden z neoblíbenější svátků, nahradili jej novým křesťanským svátkem Všech svatých nebo blahoslavených. Původní dlouhý název "All Hallows Evening" (večer všech svatých) si lidé zkrátili na "Halloween".

V době irského národního obrození se kolem roku 1830 rozšířil názor, že Halloween vznikl z předkřesťanských keltských tradic, např. svátku Samhain. Toto pojetí přijal i etnolog James Frazer, který Halloween v knize Zlatá ratolest popisuje jako pohanský svátek s tenkou křesťanskou slupkou. Podobné romantické teorie se dodnes často citují, jsou však považovány za překonané.

V tomhle případě jde totiž o úplně opačný proces. Keltové nejspíše svátek převzali od křesťanů.
Zvyky Halloweenu se rozvinuly v Irsku na základě zvyků oslavy svátku Všech svatých, který byl přenesen do Irska z Říma. Opírají se o původně židovskou tradici slavení svátků již od předchozího večera, neboť Židé počítali začátek dne již předchozím západem slunce. Vystěhovalci zvyk přenesli v 19. století do USA, kde se všeobecně rozšířil, a odtud ho s expanzí americké kultury přejímaly další země. Tradičními znaky Halloweenu jsou vyřezané dýně se svíčkou uvnitř, zvané jack-o'-lantern, dále čarodějky, duchové, černé kočky, košťata, oheň, příšery, kostlivci, sovy, výři atd. Typickými barvami jsou černá a oranžová.

A co Spořilov?
To už je novodobá tradice. Před okny, za okny a na různých dobře viditelných místech se na přelomu října a listopadu objevují svítící vydlabané dýně. Mnohé z nich se teprve těší, až na nás potmě zamrkají.

 Vlídná hlava (Severozápadní V.).

 Nevlídná hlava (Jihozápadní II.).

 Novátorsky pojednaná dyně (Písnice).

 Některé už netrpělivě čekají pod lavicí (Hlavní).

 Jiným jejich čas teprve přijde (Severozápadní V.).

 Tytéž tykve o několik hodin později (Severozápadní V.).

 A poslední (Severozápadní V.). 


[Na začátek stránky]